Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Nya LAS och nyheter inom arbetsrätten

– de nya arbetsrättsliga reglerna till följd av januariöverenskommelsen

 • Omfattande förändringar i lagen om arbetsskydd (LAS)
 • Nytt omställningssystem för arbetsgivare som inte har kollektivavtal
 • Nytt omställningsstudiestöd
Nya LAS och nyheter inom arbetsrätten

Under 2022 träder omfattande förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft, liksom nya regler om grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt omställningsstudiestöd. Förändringarna är en följd av januariöverenskommelsen från 2019 och den överenskommelse som därefter ingåtts mellan parterna.

Detta är den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid och innebär bland annat vid uppsägningar, lättare att säga upp den som missköter sig och ett miljardpaket till stöd för omställning på arbetsmarknaden och vuxenstudier.

I den här halvdagskursen går vi igenom de nya reglerna och vad de innebär för arbetsgivare. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR eller med arbetsrätt, är chef, företagsledare eller på annat sätt har ett arbetsgivaransvar.

Välkommen!

Program

 • Bakgrunden till reformen
 • Innebörden av att saklig grund-begreppet vid uppsägning ändras till sakliga skäl
 • De nya turordningsreglerna
 • De särskilda turordningsreglerna och omställningsstöd som införs vid s.k. hyvling
 • De nya reglerna som gäller vid tvister om ogiltigförklaring och införandet av högre skadestånd
 • Den nya formen för visstidsanställning "särskild visstidsanställning" som ersätter allmän visstidsanställning
 • Den nya beräkningsregeln för omvandling av särskild visstidsanställning till tillsvidareanställning
 • Heltid som ny norm
 • Rättigheten för inhyrd arbetskraft (från bemanningsföretag) till anställning hos kund alternativ ekonomisk ersättning efter viss tid
 • Införande av omställnings- och kompetensstöd för arbetsgivare som inte har kollektivavtal
 • De nya reglerna om omställningsstudiestöd

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom HR eller med arbetsrätt, är chef, företagsledare eller på annat sätt har ett arbetsgivaransvar.

Mål

Målet med kursen är att ge dig kunskaper om de nya reglerna inom arbetsrätten och hur du som arbetsgivare ska tillämpa dem.

Metod

Kursen kombinerar teoretisk input med frågor och diskussioner.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Josephine Borg

Josephine Borg är jurist och har arbetat som advokat på en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer samt varit delägare på Sveriges främsta nischbyrå i arbetsrätt. Hon har också arbetat som bolagsjurist på det internationella golvföretaget Pergo och chefsjurist på Statoil (numera CircleK). Hon är även diplomerad organisationskonsult och har arbetat som affärsutvecklingschef för Food Folk som driver McDonald’s i Norden.