Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Juridisk grundkurs

– aktuella lagar och regler för affärslivet

 • Grundläggande kunskaper i affärsjuridik
 • Lär mer om avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt och processrätt
 • Så handlägger du enklare juridiska frågor
Juridisk grundkurs

För dig som vill göra rätt från början

Du som i arbetet kommer i kontakt med affärsjuridiska frågor behöver kunskap nog för att veta när du kan lösa något på egen hand och när det är nödvändigt att kalla in juridisk expertis. Om företaget bryter mot lagen kan det få långtgående och dyrbara konsekvenser.

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i affärsjuridik. Du lär dig bland annat om regler och lagar för ansvar och behörighet, firmahandlingar, avtal, fordringar och arbetsrättsliga frågor.

Företagsuniversitetets "Juridisk grundkurs" är på sex dagar och bygger på juridisk översiktskurs och juridisk introduktionskurs, som ingår i jurist-, respektive ekonomutbildningen på universitetet.

Välkommen till en aktuell, grundläggande och praktisk utbildning i affärsjuridik!

Program

Block 1

Juridiska begrepp

 • beskrivning av begrepp

Personrätt

 • fysiska och juridiska personer
 • omyndighet

Avtalsrätt

 • avtalslagen
 • fullmakt
 • rättshandlingars ogiltighet
 • standardavtal

Köprätt

 • köplagen
 • dröjsmål, fel och skadestånd
 • konsumentlagen

Block 2

Fordringsrätt

 • räntelagen
 • preskription
 • säkerheter

Fastighetsrätt

 • fast egendom och tillbehör
 • lagfart, inskrivningar och inteckningar
 • hyra

Associationsrätt

 • bolag och föreningar – aktiebolagslagen
 • bolagsstämma, styrelse och VD

Block 3

Arbetsrätt

Lagen om anställningsskydd (LAS)

Processrätt

 • domstolar
 • parter, ställföreträdare och ombud
 • grundbegrepp och principer

Skadestånds- och straffrätt

 • skadeståndslagen
 • straff- och brottspåföljder

Familjerätt

 • äktenskapets rättsverkningar
 • sambolagen

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till medarbetare som saknar formell juridisk utbildning och som behöver en grundläggande orientering och inblick i lagar och rättsregler. Kursen vänder sig också till kreditmedarbetare med kundkontakter.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • handlägga enklare juridiska frågor och förebygga onödiga juridiska problem.
 • känna till viktiga lagar och rättsregler som reglerar företagets verksamhet
 • förstå grundläggande begrepp inom avtalsrätt, köprätt, arbetsrätt, processrätt, fordringsrätt och fastighetsrätt m.m.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Joakim Wessman

Joakim Wessman är advokat med affärsjuridik och marknadsrätt som specialitet. Han har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda i juridik och omvandlar teori till praktisk tillämpning.