Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Entreprenadjuridik

– lagar, regler och tillämpningar som du behöver veta både som entreprenör och beställare

 • Lär dig allt om standardavtalen AB04, ABT06 och hur de tillämpas
 • Förstå dina skyldigheter, rättigheter och risker som beställare respektive entreprenör
 • Agera rätt för att undvika problem, onödiga kostnader och förseningar
Entreprenadjuridik

Arbetar du för en bygg- eller anläggningsentreprenör, beställare eller kommer du på annat sätt i kontakt med entreprenadjuridik och tillämpar standardavtalen AB04 och ABT06? För att kunna tillvarata och bevaka dina rättigheter och skyldigheter och göra rätt från början krävs att du förstår hur standardavtalen ska tillämpas i praktiken.

Med kunskap om standardavtalens uppbyggnad, systematik, och bakgrunden till olika bestämmelser tillsammans med genomgång av kompletterande rättsfall ökar du dina möjligheter att få till ett lyckat byggprojekt.

I den här kursen går vi igenom de viktigaste bestämmelserna i standardavtalen AB04 och ABT06, ur såväl beställar- som entreprenörsperspektiv, och vad som krävs för att få ett så optimalt ekonomiskt resultat som möjligt i ditt projekt. Kursen ger dig heltäckande grundläggande kunskaper om hur avtalen tillämpas i praktiken. Vi tar upp de risker och juridiska frågeställningar som kan uppkomma under ett byggprojekt.

Kursen vänder sig till dig som är beställare eller entreprenör eller t.ex. besiktningsman, byggherre, fastighetsägare, förvaltare, underentreprenör, konsult, kvalitetsansvarig, projektledare eller ombud.

Välkommen till en praktisk utbildning som ger dig direkt tillämpbara kunskaper i entreprenadrätt!

Program

Dag 1

Standardavtal och avtalsrättens betydelse för entreprenadavtal

 • vad är standardavtal och hur blir det en del av entreprenadavtal
 • entreprenadformer
 • upphandling och organisation
 • samordningsansvaret
 • avtal enligt AB04 och ABT06
 • vad händer vid motstridiga bestämmelser i kontraktshandlingarna
 • avtalets förutsättningar, arbetsområdets skick, ansvar för lämnade uppgifter m.m
 • allmänna skyldigheter efter avtalets ingående – granska handlingar, tidplan, möten, dagbok m.m.
 • skriftlighetskravet

Dag 2

Avtal enligt AB04 och ABT06 – fortsättning

 • ändrings-, tilläggsarbeten och avgående arbeten (ÄTA)
 • utförandet och kravet på fackmässighet
 • hinder och men samt rätten till tidsförlängning
 • garantiansvar; ansvarstid och garantitid
 • ekonomiska frågor; betalning, säkerhet och preskription
 • framställa skadeståndsanspråk
 • skyldighet att ha försäkringar
 • besiktningar

Hävning av entreprenadavtal och entreprenadtvister

Underentreprenörer

 • underentreprenörers ställning i förhållande till general- eller huvudentreprenör samt genomgång av underentreprenörsavtalen AB-U-07 och ABT-U-07
 • genomgång av ABK09

Praktiska övningar och rättsfall

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är byggentreprenör, beställare, besiktningsman, byggherre, fastighetsägare, förvaltare, underentreprenör, konsult, kvalitetsansvarig, projektledare eller ombud.

Mål

Målet med kursen är att ge praktiska kunskaper om de standardavtal som gäller inom bygg- och entreprenad samt hur de tillämpas.

Metod

Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och diskussion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se