Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Systemvetenskap för arkivarier - fortsättning

– skräddarsydd kurs för dig som gått Systemvetenskap för arkivarier under perioden 2017 och våren 2020

 • Få en djupare inblick i informationssäkerhet
 • Framtidens teknik – hur påverkar den arkivariens roll?
 • När systemen ska arkiveras
Systemvetenskap för arkivarier - fortsättning

För dig som vill fördjupa dina kunskaper i systemvetenskap och informationssäkerhet

Den tidigare kursen Systemvetenskap för arkivarier (nu kallad Steg 1) har löpande förändrats och i samband med att vi nu tar fram en fortsättning, kommer delar av momenten i den äldre kursen att lyftas ut eller flyttas till Steg 2. Från och med hösten 2020 har Systemvetenskap för arkivarier – steg 1 ett till stora delar ändrat innehåll.

Vårt mål är att Steg 1 + Steg 2 ska täcka ett så brett utbud av ämnesområden som möjligt. Vi erbjuder nu dig, som redan gått en tidigare version av Steg 1, en skräddarsydd version av den nya utbildningen. Vi tar ”russinen ur kakan” ur nya Steg 1-kursen, med moment som ni inte stötte på vid förra tillfället, och lyfter ut sådant som ni redan mött.

I den här kursen om två block – totalt fyra dagar – tar vi den systemvetenskapliga begreppsvärlden ett steg vidare. Dessutom ligger här en fördjupningsdag i informationssäkerhet med Lars Hagstedt, som ni mötte en dag vid förra kurstillfället.

Block 2 tittar på nutida och framtida aspekter kring system och de informationsprocesser som genereras. Hur påverkar våra nya arbetssätt de digitala dokumenten? Vad innebär artificiell intelligens i praktiken? Hur påverkar begrepp som Big Data och Business Intelligence våra verksamheter?

Program

Block 1 - Mer om systemvetenskap och informationssäkerhet

Dag 1

 • Repetition centrala begrepp
 • Metadata på flera nivåer
 • Filsystem och fillagring
 • Mer om XML
 • Mer om FGS.er
 • Att jämföra e-arkiv
 • Digital gallring

Dag 2

Kort repetition av grundbegreppen

Hot och risker, fördjupning

 • Hotaktörernas modus operandi, ett angrepps ”anatomi” m.m.
 • Analysmetoder – hur man urskiljer kronjuveler och guldägg

Social ingenjörskonst

 • Att känna igen ett angrepp
 • Preventiva rutiner

IT-säkerhet

 • Sårbarheter och angreppsvektorer
 • Incidenthantering

Sourcingstrategi och upphandling

 • Juridiska aspekter
 • Kravställning och beställarkompetens - att formulera välavvägda avtal (SLA/OLA)

Trender samt framtida hot och utmaningar

 • Big data, molnet och sakernas internet
 • Algoritmer och artificiell intelligens

Block 2 - Ny teknik och nya trender

Dag 1

 • Digitala signaturer
 • Digitala urkunder
 • Hur långt når PDF-A ?
 • PDF-A och andra motsvarande tekniker
 • Arkivering av system och databaser

Dag 2

 • Begreppen Data Warehouse, Big Data, Data Mining
 • Business Intelligence och dataanlys
 • Hur påverkar detta informationsbevarande?
 • Artificiell Intelligens
 • Augmented Reality, Machine Learning
 • Hur hantera framtiden?

Fakta

Deltagare

Det här är en skräddarsydd fortsättningskurs för dig som har gått Systemvetenskap för arkivarier någon gång mellan 2017 och våren 2020.

Mål

Kursen mål är att ge dig fördjupade kunskaper i informationssäkerhet, kunskaper om nuvarande och framtida aspekter kring system och de informationsprocesser som genereras samt kunskaper om hur Big Data,business intelligence, artificiell intelligens och digitala dokument påverkar verksamheten.

Metod

Kursen ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper, föreläsningar varvas med många praktiska övningar samt diskussioner.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

STOCKHOLM

Stefan Livstedt

Stefan Livstedt har en systemvetenskaplig examen från Stockholms universitet och arbetar sedan 1994 med IT-utbildningar (från grundkurser inom MS Officepaketet till certifieringskurser i programmering) och konsultation inom IT. Stefan är sedan 2017 kursledare på kursen "Systemvetenskap för arkivarier". Han har en pedagogisk förmåga att göra tekniska processer begripliga för vanliga användare och har ofta varit länken mellan IT-avdelning och övriga medarbetare. Han brinner för att IT ska vara ett verktyg för organisationen – och inte tvärtom!

Lars Hagstedt

Lars Hagstedt har en bakgrund som yrkesofficer och är fortsatt verksam i Försvarsmakten som informationssäkerhetschef i myndighetens största organisations enhet. Han har gedigen erfarenhet av säkerhetsskydd i allmänhet och informationssäkerhet i synnerhet och har flera personcertifieringar inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Lars är även en omvittnat uppskattad föreläsare och inspiratör inom området.