Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

PowerPoint - grundkurs

 • Lär dig grunderna i PowerPoint
 • Ge dina presentationer ett grafiskt lyft
 • Så gör du bildspel, mallar, layout och grafiska figurer
PowerPoint - grundkurs

För dig som vill ha bilder att luta dig emot

PowerPoint är ett kvalificerat och samtidigt lätthanterligt presentationsprogram. Med hjälp av PowerPoint kan du förstärka det talade ordet, göra dina presentationer tydliga och få åhörarna att lättare kunna följa dina resonemang och minnas ditt budskap efteråt.

På den här kursen lär du dig grunderna i PowerPoint så att du snabbt och enkelt kan börja jobba i programmet. Du lär dig bl.a. att göra layout, mallar, bilder, bildspel och grafiska figurer i PowerPoint.

Program

Innehåll

Att börja jobba i PowerPoint

 • programmets utseende och hantering
 • verktygsfältet Snabbåtkomst
 • menyflikar och grupper
 • visningslägen
 • backstage
 • hantera versioner

Presentationer

 • spara och öppna presentationer
 • lägga till och ta bort bilder i en presentation
 • arbeta med layout
 • utskrift
 • sidfot, sidnumrering, text i sidfoten

Utskrifter

 • utskriftformat
 • åhörarkopior
 • anteckningssidor
 • presentationer

Teman

 • använda Teman
 • skapa nytt Tema
 • redigera Teman

Formatering

 • välja design
 • tecken och styckeformatering
 • punkt- och nummerlistor
 • byta språk och översätta
 • arbeta med figurer och bilder

Diagram

 • infoga diagram
 • skapa och redigera diagram
 • skriva ut diagram
 • animeringar och bildövergångar
 • skapa animeringar och bildövergångar

Övrigt

 • frågor
 • kortkommandon
 • tips och tricks samt många övningar

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i PowerPoint för att snabbt och enkelt kunna börja arbeta med programmet. På kursen använder vi PowerPoint 2013 och PowerPoint 2016.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • skapa bra, tydliga och snygga PowerPoint-bilder och bildspel
 • göra tydlig och lättläst dokumentation till presentationer.

Förkunskaper

Grundkunskaper i Windows.

Rabatt

Om du bokar dig på både PowerPoint – grundkurs och PowerPoint – fortsättning får du ett rabatterat pris på totalt 10.900 kr. Moms tillkommer.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se