Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Leda och driva IT-projekt

– med affären i fokus

 • Utveckla en strategi för ett lyckat IT-projekt
 • Agilt vs vattenfall-metoden
 • Applicera agila metoder i projektet 
 • Formulera tydliga kravanalyser
Leda och driva IT-projekt

Kunskaper, metoder och verktyg för säkra och effektiva IT-projekt

Digitala verktyg har förenklat livet för många företag, men vägen till lyckade digitala projekt ställer krav på företaget och de involverade medarbetarna. Många projekt visar sig kosta betydligt mer än vad man har räknat med och en del projekt läggs ner på grund av dålig ledning. Därför anses projektledaren ha en kritisk roll inom IT projekten. För att lyckas som projektledare krävs fördjupade kunskaper om agila metoder och projektledningens digitala verktyg samt förståelse för projektets olika roller och gruppens olika kompetenser.

I den här utbildningen får du arbeta med praktiska exempel och tillämpningssätt kombinerat med praktiska övningar kopplade till de olika delmomenten. Du kommer att få möjlighet att diskutera och resonera kring hur du kan applicera det agila sättet i ditt arbete och dina projekt. Du får fördjupad förståelse för affären, affärs- och verksamhetsutveckling du får förståelse för de utmaningar och svårigheter som kan uppstår under ett IT-projekt och kunskap om hur du kan förebygga och hantera dem.

Välkommen till en mycket aktuell och praktisk utbildning ledd av erfarna och kunniga specialister från IT-branschen som arbetar praktiskt med IT-projekt dagligen och kan dela med sig av den allra senaste kunskapen!

Program

Block 1

IT-projektet

 • vad skiljer ett IT-projekt från andra projekt?

Den viktiga kommunikationen

 • definiera projektmål samt krav
 • skriva "user stories" för största möjliga affärsnytta
 • problem som kan uppstå och hur de ska hanteras

Projektmetodik och projektroller

 • skillnader mellan den agila projektmetodiken och det mer traditionella vattenfalls projektmetodiken
 • funktion, fördelar, nackdelar och när är det lämpligast att använda dem

Projektledarens roll i ett IT projekt

 • hur arbetar du med att möjliggöra projektmetodiken
 • resurs- och tidsplanering
 • rapportering för leverans

Introduktion av hemuppgiften till block 2 – analysera din egen organisations IT-projekt

 • vilken projektmetodik som passar bäst
 • organisationens behov
 • frekvens på möten såsom sprint planering, daily standups, sprint reviews samt sprint retrospective

Block 2

Uppföljning av hemuppgiften

 • diskussion kring den egna organisationens förutsättningar samt vilken projektmetodik som kan vara mest fördelaktig för organisationen

Projektverktyg och dokumentation

 • vilka verktyg behövs för att möjliggöra projektleveransen?
 • vilken sorts dokumentation krävs för att bibehålla samt sprida kunskapen i verksamheten

Förändringsledning och kommunikation

 • de kritiska aspekterna av att kommunicera syftet med IT implementationen för organisationen
 • att möjliggöra samt skapa positiva beteendeförändringar i hela organisationen

Risker och fallgropar

 • best practices samt “lessons learned” från andra projekt

Introduktion av hemuppgiften till block 3 - verktyg och arbetssätt

 • vilka verktyg behövs?
 • skapa scrum board, user stories, backlogs samt rapporter

Block 3

Upphandling av projekt samt leverantörsutvärdering

 • utifrån typ av implementation och organisationens behov

Avtal, lagar och regler

 • avtal och former som är vanligt förekommande i olika IT projekt
 • tidplan och förseningsavgifter om projektet inte går som det var planerat

Uppföljning av hemuppgiften

 • diskussion samt presentation av organisationens initial plan och systemlandskap för möjliggörandet av projektet

Sammanfattning och personlig handlingsplan 

 • sammanfattning och personlig handlingsplan
 • kursavslutning

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till projektledare som inte har tidigare erfarenhet från att ha arbetat med IT-projekt, men även till dig som har gått Företagsuniversitetets grundkurs i projektledning eller motsvarande och vill utvecklas vidare.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att:

 • leda och styra ett IT projekt säkert och effektivt
 • förstå fördelarna och nackdelarna med att arbeta agilt vs med vattenfallsmetoden
 • leverera ett framgångsrikt resultat till en nöjd beställare
 • få organisationen att dela samma målbild
 • kunna ställa rätt typ av krav och formulera dem tydligt
 • förstå den juridiska aspekten i ett IT projekt

Metod

Kursen kombinerar teori med praktiska övningar, diskussioner och reflektion.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Jakob Iich

Jakob Iich är IT- och Management-konsult med erfarenhet från många olika industrier och verksamheter. Hans spetskompetens är Supply Chain Management. Han har flera års erfarenhet av att arbeta i globala IT-implementeringsprojekt av komplex karaktär. Hans utbildning samt erfarenhet av flertalet globala kunder har gett honom en gedigen förståelse av hur verksamheter arbetar och hur de kan inkorporera IT för att driva förändring samt leverera värde till sina kunder och/eller slutanvändare. 

Ammar Alderhally

Ammar Alderhally är fullstack-utvecklare med erfarenhet från flera olika branscher och inom flera olika programmeringsspråk men har sin spetskompetens i Javascript och Java. Ammar har varit engagerad i flera olika internationella och nationella projekt för kunder som Telia, MedMera banken och Trygghetsrådet.