Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

FGS -Förvaltningsgemensamma specifikationer i praktiken

– online med livesändning

 • Vad är Förvaltningsgemensamma specifikationer?
 • Varför använda FGS?
 • Hur fungerar det?
FGS -Förvaltningsgemensamma specifikationer i praktiken

För dig som arbetar med informationsutbyte mellan system

Att arbeta med frågor som berör utbyte av information mellan olika IT-system har sina utmaningar. Samtidigt har också möjligheterna till att underlätta informationsutbyte ökat betydligt genom de standardiseringsarbeten som pågår både på nationell och europeisk nivå. I Sverige har stora steg framåt tagits genom utvecklingen av Förvaltningsgemensamma specifikationer. FGS beskriver krav på märkning och paketering av information vid överföring mellan olika verksamhetssystem och kan även användas för överföringar mellan verksamhetssystem och ett e-arkiv.

Kravställare från högsta EU-nivå ner till regional nivå har kommit med allt mer tydliga krav på en enhetlighet i användning av metadata för det struktureringsarbete som behövs.

På kursen ”FGS – Förvaltningsgemensamma specifikationer i praktiken” går vi igenom grunderna för att förstå varför detta inte bara är ett krav för många verksamheter utan även ett bra sätt att förbättra och samtidigt sänka kostnader.

Du lär dig det du behöver för att aktivt kunna delta i arbetet med hur ni kan dra nytta av de nya möjligheterna. Du får klart för dig vad FGS är, den tekniska grunden och ramverken för vad som krävs för ett införande.

Kursen är den första modulen i kommande serie om FGS. Den genomförs "live" på distans via verktyget Zoom. Välkommen till en aktuell och inspirerande kurs för ett framgångsrikt förbättringsarbete!

Program

De övergripande frågorna

 • vad är FGS – förvaltningsgemensamma specifikationer?
 •  varför använda FGS?
 • vilka berörs av FGS?
 • hur fungerar det?
 • när ska det användas?

Den bakomliggande tekniken

 • datatyper och dataformat
 • XML – bakgrund och uppbyggnad
 • metodik för metadata vad innebär det?
 • informationstyper, element och attribut
 • FGS för olika systemtyper
 • informationssäkerhet och dataskydd

Sammanfattning

 • reflektioner
 • slutsatser

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är t.ex. arkivarie, IT-ansvarig, -samordnare eller -strateg, systemutvecklare, informationsförvaltare, chef eller på annat sätt berörd av hur utbytesformatet FGS kan underlätta, säkra och sänka kostnader för överföring av information.

Tid

9.00-12.00

Mål

Målet är att ge kunskaper för att du ska kunna:

 • få förståelse för hur Förvaltningsgemensamma specifikationer är en struktur för att leverera data mellan alla typer av IT-system samt till e-arkiv
 • se fördelarna med FGS
 • får förståelse för bakomliggande teknik
 • veta vilka regelverk som man behöver förhålla sig till
 • inleda ett kravställningsarbete inför ett införande

Upplägg, metod och digitalt stöd

Kursen är en grundläggande första del i en planerad serie av kortare kurser om FGS. Kursen genomförs under en halvdag live på distans via Zoom och på den digitala plattformen Knowly. Du får goda möjligheter till frågor och dialog i gruppen.