Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Excel - Pivottabeller

 • Analysera stora mängder data med Pivottabeller
 • Sammanställ rapporter på bara några sekunder
 • Skapa diagram och presentationer som underlag för analys
Excel - Pivottabeller

För dig som vill sammanställa, gruppera och analysera stora mängder data

Excels funktion Pivottabeller är ett mycket kraftfullt och samtidigt lättanvänt verktyg för att analysera stora mängder data. Du kan snabbt sammanställa data från stora databaser på ett enkelt, elegant och överskådligt sätt.

På den här kursen lär du dig att använda Pivottabeller och diagram för att effektivt kunna hantera stora mängder data, sammanställa och presentera dem på ett tydligt och lättöverskådligt sätt, som underlag för analys. Du lär dig bl.a. att skapa Pivottabeller, använda avancerade filter, hämta externa data till Excel samt att hantera listor och tabeller på ett professionellt sätt.

Välkommen till en dag ägnad helt åt Pivottabeller och diagram!

Program

Listor i Excel

 • grundläggande listhantering i Excel
 • sortera en lista med högerklick och med Menyval
 • sortera lista i flera steg
 • anpassad sortering
 • lägga till egna anpassade listor
 • omvandla lista till tabell
 • skapa tabell
 • filter och filtrera med urval
 • arbeta med Excel-tabeller

Tabeller

 • byta namn på tabell
 • formge tabell
 • konvertera tabell till lista
 • ta bort dubbletter

Pivottabeller

 • vad är en Pivottabell?
 • skapa en Pivottabell från grunden
 • lägga till rader och kolumner i rapporten
 • vad ska beräknas?
 • olika beräkningsalternativ
 • transportera en Pivottabell
 • flera nivåer
 • dölja och visa nivåerna
 • använda Utsnitt
 • uppdatera
 • ändra design
 • beräkningar
 • gruppera data. manuellt/automatiskt
 • ändra namn på grupperade data
 • sortera
 • ta bort Pivottabell
 • Pivot över flera konsolideringsområden

Pivotdiagram

 • skapa Pivotdiagram från Pivottabell
 • redigera Pivotdiagram
 • skriva ut Pivotdiagram

Övrigt

 • tips och tricks
 • deltagarnas frågor

Fakta

Upplägg

Vårens kurs går live på distans via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att interagera med både kursledare och övriga deltagare, du kan ställa frågor till kursledaren och göra praktiska övningar både med övriga kursdeltagare och på egen hand.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som använder Excel dagligen och vill lära dig att utnyttja Pivottabellernas fulla potential.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som behövs för att

 • skapa Pivottabeller
 • använda avancerade filter
 • hämta externa data till Excel
 • hantera listor och Pivottabeller på ett effektivt sätt.

Metod

Teori kombineras med många praktiska övningar, goda råd och tips.

Förkunskaper

Du bör ha förkunskaper motsvarande "Excel – fortsättningskurs" (Excel 2007 eller senare) eller regelbundet och under en längre tid ha arbetat med listor, tabeller och beräkningar.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Stefan Livstedt

Stefan Livstedt har en systemvetenskaplig examen från Stockholms universitet och arbetar sedan 1994 med IT-utbildningar (från grundkurser inom MS Officepaketet till certifieringskurser i programmering) och konsultation inom IT. Stefan är sedan 2017 kursledare på kursen "Systemvetenskap för arkivarier". Han har en pedagogisk förmåga att göra tekniska processer begripliga för vanliga användare och har ofta varit länken mellan IT-avdelning och övriga medarbetare. Han brinner för att IT ska vara ett verktyg för organisationen – och inte tvärtom!