Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Strategisk kompetensförsörjning 

– attrahera, behålla och utveckla rätt medarbetare

 • Långsiktig och strukturerad kompetensutveckling
 • Attrahera rätt medarbetare – stärk ditt arbetsgivarvarumärke
 • Så behåller och utvecklar du dina medarbetare
Strategisk kompetensförsörjning

För dig som vill stärka din attraktionskraft

Du har säkert hört och märkt att det finns ”konkurrens om talangerna”. Trots höga arbetslöshetssiffror är det svårt att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden. Hur gör din organisation för att locka rätt medarbetare och se till att de stannar och utvecklas med verksamheten?

Företagsuniversitetets kurs ”Strategisk kompetensförsörjning” ger dig inte bara aktuella och relevanta kunskaper, utan också praktiska metoder och verktyg, som gör att du kan attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i organisationen.

Du lär dig hur ni kan stärka ert arbetsgivarvarumärke och framför allt att arbeta strukturerat med personalförsörjning, successionsplanering och rekryteringsprocesser för att säkra dagens och framtidens kompetensbehov.

Vi diskuterar också jämställdhet, mångfald och CSR-perspektivet och du får även kännedom om hur medarbetare kan avvecklas på ett bra sätt.

Välkommen till den aktuella och praktiska kursen "Strategisk kompetensförsörjning", på Företagsuniversitetet!

Program

Dag 1

Vad är strategisk kompetensförsörjning?

 • varför är strategisk kompetensförsörjning så viktigt?
 • omvärlden – marknaden idag, generationsskifte, teknikskifte
 • sociala nätverk, attityder och värderingar
 • konkurrensen om talangerna

Kompetensbegreppet

 • kompetensanalys – vad menar vi med kompetens?
 • att arbeta kompetensbaserat
 • hur mäter vi kompetens?
 • den röda tråden
 • arbeta strategiskt med personalförsörjning
 • företagskultur och affärsbehov

De olika delarna

Attrahera rätt kompetens – employer branding

 • så arbetar vi för att bli en attraktiv arbetsgivare
 • vårt varumärke som arbetsgivare – att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare
 • "Employer value proposition"
 • hur kan man utveckla arbetsgivarvarumärket – identitet, image, profil
 • nya generationer, nya värderingar och talangbegreppet

Tillföra och introducera

 • skapa en attraktiv rekryteringsprocess
 • hur ser en rekryteringsstrategi ut?
 • arbeta systematiskt och kompetensbaserat i rekryteringsprocessen
 • IT-stöd
 • urvalsprocess
 • introduktion av nya medarbetare

Dag 2

Behålla och utveckla

 • målstyrning/Performance Management
 • kompetensutveckling – vad är det?
 • kompetensutvecklingsstrategi – karriärstilar, hur mäter vi, hur följer vi upp?
 • ledarskap – ledarskapet idag och önskat ledarskap
 • talang, prestation, High Potentials och talent reviews
 • successionsplanering länkad till organisationens mål och kopplad till omvärld samt medarbetarnas krav och förväntningar
 • jämställdhet, mångfald och CSR-perspektiv
 • ersättningsfrågor

Avveckla

 • att avsluta på ett bra sätt
 • våga inleda en avvecklingsdiskussion
 • nätverk och alumniföreningar

Hur skapar vi en lärande organisation?

Summering och reflektion

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med HR och kompetensförsörjning.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • stärka arbetsgivarvarumärket och attrahera den kompetens som organisationen behöver
 • skapa en effektiv och kompetensbaserad rekryteringsprocess
 • skapa möjlighet till utveckling för medarbetare med potential och ta vara på talangerna
 • skapa strukturer för att kunna planera för organisationens kompetensförsörjning idag och i framtiden.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Anna Gulliksen

Anna Gulliksen är beteendevetare och ekonom och arbetar med strategisk kompetensförsörjning och Talent Management sedan 15 år tillbaka. Hon är seniorkonsult med erfarenhet från flera stora konsultfirmor och testhus där hon bl.a. arbetar med förändringsprocesser ur ett individperspektiv.