Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Resesäkerhet

– förberedelser, handlingsplan och utrustning

 • Förbered jobb och resor på bästa sätt
 • Lär dig göra enkla riskanalyser och konkreta handlingsplaner
 • Skapa de bästa förutsättningarna att klara kriser
Resesäkerhet

Lär dig hur du och dina medarbetare är säkra i en osäker i värld

Kurs i resesäkerhet ger viktiga kunskaper inför tjänstgöring på annan ort

Även i pandemin har många företag medarbetare stationerade utomlands och när vi så småningom kommer ur pandemin antas resor i tjänsten öka igen både inrikes och utrikes. Det innebär mer tjänstgöring, möten och konferenser i Sverige, Europa och i andra delar av världen.

De flesta inser att olyckor och sjukdomsfall kan inträffa när som helst och var som helst, vilket i sig kan skapa en kris och stress för enskilda personer eller hela grupper. Dessutom är naturligtvis politisk instabilitet, som i exempelvis Turkiet, eller terrordåd i olika europeiska städer en uppenbar risk och ett reellt hot.

Det har blivit ännu viktigare att ha hög medvetenhet om att incidenter, som drabbar en eller flera av medarbetare och deras anhöriga, kan få svåra och långtgående konsekvenser - oavsett om det handlar om bränder, sjukdom, trafikolyckor, politisk instabilitet, naturkatastrofer, gisslansituationer eller terrordåd.

Vid resor och tjänstgöring på annan ort i Sverige eller utomlands, bör man förbereda sig ordentligt, bland annat genom att ha gjort en enkel riskanalys, ha konkreta handlingsplaner och genomtänkt praktisk utrustning för att minska riskerna och skapa trygghet hos medarbetarna.

Ökad medvetenhet ger förutsättning att klara incidenter

Kursen "Resesäkerhet" riktar sig till alla som bokar inrikes- och utrikesresor, som har medarbetare på utlandstjänstgöring eller som planerar möten och konferenser, oavsett resmål.

Målet är att skapa trygghet och ökad medvetenhet, så att medarbetaren har bättre förutsättningar att klara eventuella incidenter och oväntade kriser. Den har ett innan-, under- och efterperspektiv.

Program

09.45Morgonkaffe serveras

10.00Innan resan

Förberedelser och riskanalys

 • så identifierar vi vilka hot och risker som finns – hur ser området ut, vilka är riskerna?
 • vi lär oss göra enkla användbara riskanalyser inför resan
 • seder och bruk i olika länder
 • förberedelser som skapar trygghet hemma och på plats, för medarbetare och anhöriga

Handlingsplaner

 • vad bör handingsplanen innehålla och varför är den viktig?
 • så tar du fram relevanta och konkreta handlingsplaner som fungerar när det oväntade inträffar

Praktiskt på plats

 • hur ser infrastrukturen i området ut och hur väl fungerar den i praktiken?
 • kommunikation: telefon, satellittelefon, dator och internet
 • rekommendationer för boende
 • transporter: bil, mc, taxi, buss, flyg eller båt?

Förberedd på det värsta

 • krissituationer, hur hanterar vi kriser på plats respektive från Sverige?
 • mental förberedelse

Samverkan med andra

 • vilka kan vi samverka med?
 • vilken är UD:s, ambassadens eller konsulatets roll?
 • vad kan svensk polis göra för oss?

12.30Lunch

13.30När det ändå händer

Incidenthantering

 • så här arbetar vi bäst med de vanligast förekommande incidenterna, som brand, sjukdom, olyckor och naturkatastrofer
 • första hjälpen – information och tips på medicin och utrustning
 • sjukvården på plats

Konflikter

 • verbal konflikthantering som borgar för gott resultat
 • information om nödvärnssjälvförsvar
 • undvik de vanligaste fällorna

Utrustning

 • få tips på vad alla bör ha med sig och varför
 • tips vad du som ledare/arrangör bör ha med dig

Tips och råd

 • checklistor som ger konkreta verktyg i verkligheten
 • uppföljning efter hemkomsten

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till travel managers, mötes- och konferensplanerare, chefssekreterare, säkerhetschefer, security managers i näringslivet och inom kommuner, landsting och myndigheter, samt alla andra med medarbetare som ska resa till, eller arbeta i, länder med medelrisk eller som planerar möten och konferenser utomlands.

Mål

Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att

 • ha ökad medvetenhet om vilka riskerna är
 • ta fram enkla riskanalyser och konkreta handlingsplaner
 • minimera utsattheten genom att veta vad som väntar
 • genom förberedelse också klara eventuella kriser

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

Jan Gustavsson

Jan Gustavsson är säkerhetskonsult vid Indsafe & Education och arbetar bland annat som säkerhetsansvarig för svenska fotbollslandslaget och som säkerhetschef vid Stockholm Open och Swedish Open i tennis. Han har tidigare varit polis, arbetat vid Säkerhetspolisens Personskydd och tjänstgjort utomlands i flera perioder, bland annat i Bosnien-Hercegovina och i Georgien som civilanställd för FN.