Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektplanering under tidspress

– för dig som som leder planering av eller deltar i projekt

 • Korta ner projektets initiala planeringsfas med metoder för parallellplanering
 • Skapa beslutsunderlag som leder till aktiva åtgärder på ett tidigt stadium
 • Undvik vanliga fel i planeringsprocessen
Planering under tidspress

En stor del i ett projekts framgång ligger i den initiala planeringsfasen, vilket innebär att du som leder planering eller deltar i projekt tidigt måste kunna identifiera planeringsprocessens framgångsfaktorer. Framgångsfaktorer som ofta under tidspress ska leda till aktiva åtgärder och beslut.

Utbildningen presenterar metoder som är framtagna för att säkerställa effektiv planering och skapa ett högt tempo i den initiala planeringsprocessen. Innehållet i kursen är upplagt för att passa projekt eller planeringsprocesser oavsett verksamhetsområde.

Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare ökad förmåga i att:

 • i uppstartsfasen av ett projekt identifiera projektets avgörande moment.
 • korta ner projektets initiala planeringsfas genom metoder för parallellplanering.
 • tidigt skapa beslutsunderlag som leder till aktiva åtgärder.
 • undvika vanliga fel i planeringsprocessen

Kursens praktiska moment syftar till att du som projektledare eller medlem i en projektgrupp snabbt ska hitta sätt att sätta tidsramar och skapa tydlig struktur för projektet. De ingående övningarna syftar dels till att bekanta sig med mallar och metoder men också för att öva upp förmågan till att:

 • skapa en övergripande projektplan (tidsramar, nyckelfaktorer, delmoment etc.)
 • formulera och dela ut arbetsuppgifter till projektgruppen
 • med korta och oklara ingångsvärden omsätta en inkommen uppgift till en projektplan

Utbildningen är inspirerad av Försvarets utbildning Planering under tidspress.

Välkommen till en intensiv utbildning som ger dig praktiska verktyg och metoder som går att tillämpa på en gång!

Program

10.00 Uppstart 

Inledning och presentation av kursupplägg

Planera planeringen

 • Ledarskap, arbetsledning och arbetssätt
 • Övergripande kring projektledning
 • Ramar, roller och ansvarsförhållanden
 • Planeringens arbetsfördelning
 • Planeringens skedes-indelning
 • Skapandet av en effektiv arbetsplan

Metodbeskrivning

 • Planeringsmetoder: exempel
 • Mallar och stöd vid planering
 • Sätta att definiera projektets framgångsfaktorer

11.30Lunch

12.30 Praktisk tillämpning och träning

 • Skapa en övergripande projektplan (tidsramar, nyckelfaktorer, delmoment etc.)
 • Formulera och dela ut arbetsuppgifter till projektgruppen
 • Med korta och oklara ingångsvärden omsätta en inkommen uppgift till en projektplan

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskap för att snabbt kunna identifiera vad som behöver göras, sätta upp en projektplan och dra igång ett projekt i t.ex. en krissituation, vid en snabb förändring eller då något annat händer som kräver snabb handling. Du kan vara t.ex. chef, projektledare, säkerhetschef eller HR-chef.

Mål

Utbildningens mål är att ge dig som deltagare ökad förmåga i att:

 • i uppstartsfasen av ett projekt identifiera projektets avgörande moment.
 • korta ner projektets initiala planeringsfas genom metoder för parallellplanering.
 • tidigt skapa beslutsunderlag som leder till aktiva åtgärder.
 • undvika vanliga fel i planeringsprocessen.

Metod

Utbildningen ger dig praktiska verktyg och metoder samt träning för att kunna tillämpa kunskaperna direkt, dagen efter utbildningen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Peter Brandt

Peter Brandt är historiker och officer i armén. Han har arbetat i Försvarsmakten i mer än tio år och främst varit verksam inom säkerhetsskydd och analys, vilket även omfattar mångårig internationell erfarenhet. I sin tjänst leder han planering och genomförande av säkerhetsskydd inom armén, marinen och flygvapnet, där förbandet möter säkerhetshot bestående av bland annat kriminalitet, sabotage och terrorism. En av hans specialiteter är just att kunna planera under kris och tidspress.