Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektledning för HR

– med fokus på förändringsprojekt

 • Så driver du ett HR-projekt effektivt
 • Ha kontroll på tid och kostnader
 • Skapa engagemang och effektiv kommunikation
Projektledning för HR

För dig som vill skapa engagemang och nå målet i tid

Många förändringsprojekt både initieras och drivs av organisationens HR-funktion. För att leda sådana projekt framgångsrikt behöver du kunna säkra tids- och kostnadsramar och etablera en effektiv kommunikation, både i projektgruppen, med chefer och övriga intressenter. Det är också angeläget att kunna förankra projektet internt och att ha kompetens om, och förståelse för, de möjligheter som IT erbjuder.

Det här är en projektledningskurs just för dig som arbetar med HR. Du får de baskunskaper som behövs för att kunna driva HR-projekt på ett effektivt, säkert och strukturerat sätt.

Företagsuniversitetets kurs "Projektledning för HR" innehåller fiktiva verklighetsbaserade förändringsprojekt med HR-fokus, så att du ska få använda de verktyg och metoder som gör att nu når resultat – i tid.

Välkommen till en "hands on"-kurs i projektledning särskilt framtagen för dig som jobbar med HR!

Program

Dag 1

09.45Samling och kaffe

10.00Kursintroduktion

HR-projekt med tydlig målbild

 • definition av projekt
 • avgränsning
 • roller och ansvar

Praktikfall

 • kartläggning av vinster vid HR-transformation

Förstudie för HR-projekt

 • intressentanalys för förankring och engagemang
 • riskanalys och framförhållning
 • projektets relation till förändringsledning
 • projektgruppen

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Planera HR-projektet

 • projektmål och effektmål
 • definiera milstolpar och beslutspunkter
 • visualisera tidplan och aktivitetsplan
 • kommunikationsplan som får verksamhetens gehör
 • projektplan – projektets styrande dokument
 • agila metoder för transparens och engagemang i projektet

HR-funktionens strategiska roll i projekt

 • kommunikation för beslutsfattande och resultat
 • så drivs HR-projekt med strategisk förankring
 • uppföljning av mjuka värden och skapa hållbarhet i projekt

16.00Avslutning dag 2

Dag 3

09.00Genomförande av HR-projekt

 • situationsanpassad kommunikation i projekt
 • kanban som metod för effektiv uppföljning i projekt
 • så bidrar du med HR-kompetens i projektets grupprocess
 • coachande ledarskap och agil projektmetod
 • uppföljning och statusbedömning

Avsluta och förvalta HR-projektets resultat

 • implementationsplan
 • driva och följa upp effekten av HR-förändringar i verksamheten

Personlig handlingsplan

16.00Avslutning

Fakta

Deltagare

Medarbetare i HR-funktionen som leder och driver olika HR-/förändringsprojekt.

Mål

Målet är att ge kunskaper för att kunna

 • leverera projektmålet i tid och inom budget
 • planera, organisera, rapportera och följa upp ett HR-projekt
 • inspirera till ett strukturerat arbetssätt med tydliga roller
 • skapa en väl fungerande projektgrupp
 • förankra projektet hos intressenterna och i resten av organisationen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Elisabeth Sköld

Elisabeth Sköld är civilekonom och mycket erfaren projektledare inom HR-området. Hon har en bred erfarenhet både som internkonsult och projektledare från Ericsson och Swedbank. Sedan drygt 12 år arbetar hon som organisationskonsult på Consultus där hon utbildar, genomför projekt, utvecklar processer, organisationer och stöttar team och individer att uppnå önskade resultat.