Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

NIS-direktivet

– systematiskt arbete med informationssäkerhet

 • Arbeta systematiskt med informationssäkerhet utifrån de nya kraven
 • Informationsklassning och riskanalys
 • Vad gäller för incidentrapporteringen generellt?
 • Så samordnas kraven på extern incidentrapportering utifrån NIS och dataskyddsförordningen
NIS-direktivet

Integrera NIS-kraven i säkerhetsarbetet

I år träder NIS-direktivet i kraft i hela EU och därmed har även lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster trätt i kraft i Sverige. NIS står för "Security of network and information systems" och syftet med direktivet och lagstiftningen är att öka Europas motståndskraft mot cyberattacker.

Lagen gäller privata och offentliga organisationer som levererar samhällsviktiga tjänster inom sju olika sektorer, nämligen energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur, men också för leverantörer av digitala tjänster.

Kraven i lagstiftningen innebär i korthet att dessa organisationer ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete samt rapportera incidenter till utsedda myndigheter.

Välkommen till Företagsuniversitetets unika och högaktuella kurs "NIS-direktivet"! Kursen, som är på en dag, går igenom kraven i lagstiftningen men handlar framför allt om hur man kan integrera dessa krav i sitt normala säkerhetsarbete.

Du får bland annat lära dig att arbeta systematiskt med informationssäkerhet, hur man gör informationsklassning och riskanalys för att hitta rätt säkerhetsnivå, vad som gäller kring incidentrapportering och hur kraven på extern incidenthantering kan samordnas utifrån NIS och dataskyddsförordningen!

Kursledare är Fia Ewald, som är expert på informationssäkerhet i både offentliga och privata verksamheter!

Program

09.45Morgonkaffe serveras

10.00Kursstart

Introduktion

 • introduktion till NIS-direktivet och lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster
 • systematiskt informationssäkerhetsarbete – vad är det?

12.30Lunch

 LIS och NIS

 • ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) – så inför du det
 • att hantera kraven på incidentrapportering i NIS-direktivet och i dataskyddsförordningen
 • vad innebär tillsyn av NIS i din verksamhet?

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till informationssäkerhetsansvariga, informationssäkerhetschefer, säkerhetschefer och andra som arbetar med eller är intresserade av systematiskt informationssäkerhetsarbete och NIS-direktivet.

Mål

Målet är att ge dig kunskaper som behövs för att

 • arbeta systematiskt med informationssäkerhet utifrån de nya kraven
 • hitta rätt säkerhetsnivå med informationsklassning och riskanalys
 • kunna göra professionell incidenthantering
 • samordna kraven på extern incidentrapportering utifrån NIS och dataskyddsförordningen

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Fia Ewald

Fia Ewald har arbetat länge med informationssäkerhet i båda offentliga och privata organisationer. Nu är hon konsult i sin egen firma men tidigare har hon bland annat varit enhetschef för MSB:s enhet för systematisk informationssäkerhet. Fia är en mycket erfaren kursledare med stort intresse för det praktiska genomförandet.