Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Life at work - arbetsmiljö för nya tidens arbetsliv 

Life at work är heldagskonferens om arbetsmiljö och den nya tidens arbetsliv. Vi presenterar ett program som lyfter fram både den senaste forskningen och framgångsexempel. Vi fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, men ger inblick i både mjuka och hårda frågor.

Konferensen Life at work är en mötesplats för landets ledande forskare, experter, HR-chefer, arbetsmiljöansvariga och andra som vill hålla sig à jour med det senast inom arbetsmiljöområdet. Konferensen är en del i ett samarbete med Lunds universitet.

Nästa konferens genomförs våren 2020.

2125 - Life at work - arbetsmiljö för nya tidens arbetsliv

Life at work - arbetsmiljö för nya tidens arbetsliv

– den senaste forskningen, metoder, verktyg och goda exempel för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö

Planeringen av nästa års konferens pågår som bäst och programmet kommer att publiceras här på hemsidan allt eftersom det börjar bli klart, så håll utkik!

Nedan ser du hur programmet såg ut vid den välbesökta konferensen som genomfördes för en tid sedan.

 

Välkommen till en heldag med arbetsmiljö i fokus!

I maj 2019 guidade journalisten Ola Wenström oss med säker hand genom dagens föreläsningar och intervjuer.

 • Hållbart digitalt arbetsliv – Calle Rosenberg, Lunds universitet
 • Visuell styrning för en bättre arbetsmiljö – Mikael Widell Blomé, Lunds universitet
 • Psykologisk säkerhet – för trygga team och en inkluderande arbetsplats med Cecilia Duberg
 • The Healthy Mindplatter – så skapar vi en arbetsplats med välmående och hälsa i fokus med Helene Lidström
 • Casten Almqvist, vd TV4 - om arbetsmiljöarbetet sedan #metoo
 • Cygni, Europas bästa arbetsplats 2018 - Jon Persson, vd
 • Nyheter inom rehabilitering - vad gäller efter 1 juli 2018? - Anna Johnsson
 • Cissi Elwin, VD på tidningen Chef – Så mår svenska chefer
 • Så skapar du en värderingsstyrd företagskultur med arbetsmiljön i fokus - Maryam Engelbrech

Nästa Life at Work genomförs våren 2020. Mer information kommer här under hösten.

 

Information

Hållbart digitalt arbetsliv

Gränsen mellan arbete och privatliv blir allt otydligare. Att kunna kolla av mejlen på kvällen och vara tillgänglig på mobiltelefonen för partner och barn under arbetsdagen löser livspusslet för en person, men kan upplevas som en stressfaktor för en annan.

Med utgångspunkt i ett pågående forskningsprojekt kommer Calle Rosengren, forskare vid Lunds universitet, att prata om utmaningarna som ett gränslöst digitalt arbetsliv ställer på organisationer och medarbetare.

TV4 satsar på gemensam spelplan för en bättre arbetsmiljö

Casten Almqvist är vd på TV4. Under #metoo-hösten 2017 testades TV4:s företagskultur och arbetsmiljö i grunden. På Life at work berättar Casten om hur TV4 skapat en stark företagskultur utifrån en gemensam spelplan, förverkligad genom självledarskap, i en bransch där förändring är den enda konstanten.

Visuell styrning som effektiv metod i arbetsmiljöarbetet

Den framväxande flexibla arbetsmiljön väcker frågor om chefskap och ansvar för personlig och organisatorisk utveckling. Att tänka och arbeta med visuellt stöd kan underlätta och ge både överblick och en djupare förståelse för en komplex arbetsmiljö. Med en anpassad visuell kommunikation kan praktiska åtgärder lättare genomföras för att förbättra arbetsmiljön, t.ex. förtydliga visioner och konkret visa praktiska rutiner.

Mikael Widell Blomé, docent vid Lunds universitet, ger i den här föreläsningen exempel ifrån aktuell forskning kring visualisering i utbildning och på företag, attityder om äldre och yngre i arbetslivet, samt praktiska tips för att kunna påverka och kommunicera bättre med hjälp av visuell styrning och kommunikation.   

Best workplace in Europe 2018

Det snabbväxande och framgångsrika IT-konsultbolaget Cygni AB har blivit utsett till Sveriges bästa arbetsgivare flera år i rad och blev 2018 dessutom utsett till Best Workplace in Europe.

På Life at work berättar Cygnis VD Jon Persson hur de har lyckats skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och presterar på topp genom att sätta människan och värderingarna i centrum.

Psykologisk säkerhet ger trygga team och bra arbetsmiljö

Om vi inte har förtroende för varandra i en grupp spelar det ingen roll hur mycket vi jobbar med rollfördelning, ansvarsområden eller mål. Det är inte förrän vi litar på varandras intentioner som vi blir villiga att exponera och bidra med det vi kan - och inte kan. Vi kan då fokusera vår energi på uppgiften i stället för att dölja våra tillkortakommanden bakom utmattade leenden och vita lögner. Den nya tidens ledarskap bygger på förmågan att skapa psykologisk säkerhet i gruppen, att skapa en kultur av respekt, tillit och öppenhet som gör att det inte är riskabelt att lyfta svårigheter eller komma med nya idéer.

Organisationspsykologen och författaren Cecilia Duberg berättar i den här föreläsningen om hur du kan forma trygga, hållbara teamstrukturer där feedback och ansvarstagande kommer naturligt.

Hur mår svenska chefer idag?

"Svenska chefer mår uselt" säger Cissi Elwin, vd på tidningen Chef. I en undersökning som Chef gjorde 2018 säger 70% av cheferna sig känna ohanterlig stress i arbetet. Cheferna har, sedan de nya skärpta lagkraven i den nya arbetsmiljöförordningen trädde i kraft 2016, fått större ansvar för arbetsmiljön. Men man kan undra hur chefer som själva inte mår bra kunna ta ansvar för andras välmående.

I en intervju med Ola Wenström berättar Cissi Elwin om undersökningen bland svenska chefer och sina egna erfarenheter av stress, utbrändhet och vägen tillbaka.

Med värderingar och arbetsmiljö i fokus

Att driva ett framgångsrikt företag idag kräver ett engagerat ledarskap och en attraktiv arbetsmiljö. Genom att samla alla medarbetare kring gemensamma värderingar som grundpelare för företagskulturen blir värderingarna en del av vardagen och styr dagliga beslut och arbetsuppgifter. Men hur gör man när medarbetarna inte finns "i huset" utan ute hos olika kunder? Är det viktigt att kunder och partners har samma värderingar? Och hur kan man påverka medarbetarnas arbetsmiljö på distans?

Maryam Engelbrecht, f.d. affärsområdeschef på Beamon People, ger oss konkreta exempel på verktyg och arbetssätt för ett framgångsrikt värderingsarbete som grund för en god arbetsmiljö.

Nyheter inom rehabilitering - vad gäller efter 1 juli 2018?

Anna Johnsson, arbetsmiljöchef på Arriva, ger dig en snabbgenomgång av nyheterna inom rehabiliteringslagen

 • Hur sjuka är vi och varför –  utveckling av sjukfrånvaron
 • Nytt regelverk kring karensavdrag: krav på upprättande av rehabiliteringsplan och bedömning av arbetsförmåga m.m.
 • Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd – att förebygga och förkorta sjukfrånvaron

”The Healthy Mind Platter” Tallriksmodellen för hjärnan

Vi har rätt bra koll på vad vi ska äta för ge kroppen rätt förutsättningar för att må bra och hålla oss i form. Nu finns det kostråd även för hjärnan. Daniel Siegel, professor i psykologi och författare till "The Mindful Brain" och David Rock, författare till "Your Brain at Work" har sammanställt vad de kallar för "The Healthy Mind Platter", en sorts tallriksmodell för hjärnan som visar vilka dagliga mentala näringsämnen hjärnan behöver för att må som allra bäst. Och det visar sig att variation är bra även för hjärnan.

Dagens informationsöverflöd, fragmenterade uppmärksamhet och höga tempo gör att vi utsätts för stora mentala påfrestningar. Tallriksmodellen visar vilka olika aktiviteter du behöver skifta fokus mellan för att din hjärna ska fortsätta utvecklas på bästa sätt. I den här föreläsningen presenterar Hélène Lidström de sju mentala aktiviteter som vi behöver och som tillsammans utgör komplett mental näring för hjärnan.

     
     

Fakta

Tid och plats

Life at work äger rum den 16 maj på Fotografiska i Stockholm. Adress: Stadsgårdshamnen 22.

Konferensen börjar kl.10.00 och avslutas 17.00 följt av mingel och nätverkande. Kaffe och smörgås serveras från kl. 9.30.

https://www.fotografiska.com/sto/tillganglighet/hitta-hit/

Konferensavgift

4 900 kronor exkl. moms. I priset ingår en dags seminarieprogram med föreläsningar, samtal och intervjuer samt lunch och "after kurs"-mingel med dryck.

Bokning

Välkommen med din bokning per telefon 08-600 62 00 eller via e-post till konferens@foretagsuniversitetet.se
Det är kostnadsfritt att avboka sig fram till tre veckor före konferensen. Därefter debiteras 25 % fram till en vecka före konferensen. Vid senare avbokningar debiteras fullt pris.