Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Life at Work - Hållbar digital arbetsmiljö

– skapa hållbara arbetsplatser med motivation, hälsa och prestation i fokus

  • Ta del av den senaste forskningen, utbyt erfarenheter och få nya verktyg, idéer och tips
  • Helhetsgrepp för en hållbar arbetsplats
  • Fysisk arbetsmiljö för ökad trivsel och välmående
Life at Work – Hållbar digital arbetsmiljö

Fokus på hållbar prestation, ökad trivsel och välmående

Ny teknik skapar nya fantastiska möjligheter. Vi kan jobba oavsett var vi befinner oss; vi kan välja när, var och hur vi arbetar. Men samtidigt som vi har alla dessa fantastiska möjligheter, har vi idag stora utmaningar i svenskt arbetsliv. Fakta, statistik och undersökningar kopplade till vårt välmående visar en dyster bild:

  • Stress har blivit ett stort folkhälsoproblem och är idag en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning.
  • Varannan anställd känner sig ofta eller mycket ofta stressad på jobbet.
  • Sju av tio chefer upplever att de behöver vara tillgängliga trots att de är lediga, och motsvarande siffra för medarbetare är 40%.
  • Vidare anser åtta av tio chefer att mobiltelefoner och andra uppkopplade enheter är ett ständigt störande inslag i möten.
  • Stillasittande och inaktivitet är ett hot mot folkhälsan och ses som den fjärde ledande riskfaktorn till att dö i förtid.

Så varför ser det ut så här, när vi till synes har bättre förutsättningar än någonsin?

Hög arbetsbelastning och att vi ständigt är uppkopplade och påkopplade gör att både chefer och medarbetare upplever att de förväntas vara tillgängliga även utanför arbetstid. Ytterligare ett skäl är otydligt ledarskap. Att det helt enkelt inte finns tydliga förväntningar och mål. Det är hög tid att börja agera, att ta situationen på allvar genom att skapa bättre förutsättningar på våra arbetsplatser för både kort- och långsiktigt välmående.

Forskningen på området har kommit långt. Idag vet vi vad både kropp och hjärna behöver för att må bra och prestera på topp.

Under detta halvdagsseminarium får du konkreta tips och exempel på vad vi kan göra för skapa välmående och hållbara arbetsplatser med motivation, hälsa och prestation i fokus.

Välkommen!

Fakta

Deltagare

Det här halvdagsseminariet vänder sig till dig som arbetar med HR och arbetsmiljöfrågor samt till dig som är chef, arbetsmiljöansvarig eller arbetsmiljöombud

Mål

Målet är att ge dig kunskap om den senaste forskningen kring arbetsmiljö samt möjlighet att utbyta erfarenheter, få nya verktyg, tips och idéer för att kunna skapa en mer hållbar arbetsmiljö.

Kursavgift

1 900 kr exkl. moms. I avgiften ingår förmiddagskaffe och smörgås.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och rådgivning. Du kan också boka direkt på en kurs genom att klicka "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se.