Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Konsultativt arbetssätt för HR Business Partners ONLINE

– utveckla ett verksamhetsnära och professionellt samarbete

.

 • Lär dig koppla HR-initiativ till organisationens mål och utmaningar
 • Utveckla ett verksamhetsnära och professionellt samarbete med cheferna
 • Konsultativt arbetssätt – från servicefunktion till Business Partner
 • Praktiska verktyg och modeller

 

Konsultativt arbetssätt för HR Business Partners Online

Från "servicefunktion" till rådgivare

HR:s roll har på senare tid utvecklats från en i huvudsak administrativ roll till att vara en verksamhetsnära samarbetspartner till ledning och chefer. HR har gått från att vara en "servicefunktion" till en mer rådgivande funktion där man låter linjecheferna själva ta personalansvaret fullt ut. Din roll som HR-expert blir bland annat att stötta cheferna med förutsättningar, kunskap, kompetens och verktyg.

"HR Business Partner - att arbeta konsultativt" är för dig som vill ha en skjuts i riktningen mot att bli mer konsultativ i din HR-roll. En energiboost för att kunna förändra ditt arbetssätt och utvecklas i din yrkesroll.

Kursen vänder sig till dig som är HR Business Partner, personalhandläggare eller har annan funktion på HR-avdelningen

HR:s roll har på senare tid utvecklats från en i huvudsak administrativ roll till att vara en verksamhetsnära samarbetspartner till ledning och chefer. HR har gått från att vara en "servicefunktion" till en mer rådgivande funktion där man låter linjecheferna själva ta personalansvaret fullt ut. Din roll som HR-expert blir bland annat att stötta cheferna med förutsättningar, kunskap, kompetens och verktyg.

"HR Business Partner - att arbeta konsultativt" är för dig som vill ha en skjuts i riktningen mot att bli mer konsultativ i din HR-roll. En energiboost för att kunna förändra ditt arbetssätt och utvecklas i din yrkesroll.

Kursen vänder sig till dig som är HR Business Partner, personalhandläggare eller har annan funktion på HR-avdelningen

Vårens kurs går live onoline via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får material före kursen samt möjlighet att interagera med både kursledaren och övriga kursdeltagare och får göra övningar både enskilt och i grupp.

Välkommen till en kurs som ger dig kunskaperna du behöver för att utveckla ett mer konsultativt, rådgivande och coachande arbetssätt!

Program

Kursinnehåll

HR:s olika roller

 • HR:s roller i teorin och praktiken
 • målgrupper och intressenter
 • kopplat till HR-processerna

Konsultativt arbetssätt

 • stötta linjecheferna med förutsättningar, kompetens och verktyg
 • kartlägga och analysera verksamhetens behov
 • presentera beslutsunderlag och konkretisera handlingsplan

Kommunikation och ledarskap

 • kopplat till HR:s olika roller
 • effektiv kommunikation i olika forum
 • professionellt och personligt ledarskap för HR

 

Fakta

Konsultativt arbetssätt för HR Business Partners ONLINE

– utveckla ett verksamhetsnära och professionellt samarbete

Upplägg

Kursen går live online via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får material före kursen samt möjlighet att under kursens gång interagera med både kursledaren och övriga kursdeltagare och göra övningar både individuellt och i grupp.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är HR Business Partner, personalhandläggare eller har en annan funktion på HR-avdelningen.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som behövs för att:

 • kartlägga och analysera verksamheten
 • tillämpa ett konsultativt arbetssätt i HR-processer
 • kommunicera effektivt och professionellt
 • förändra egna arbetssätt och utvecklas i din yrkesroll