Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hantera misskötsel på arbetsplatsen

– undvik uppsägning på grund av personliga skäl

 • Hantera samarbetsproblem, fusk med arbetstiderna och attitydproblem
 • Arbetsrättsliga korrekta processer för bristande kompetens och undermålig prestation
 • Praktiska verktyg, modeller och checklistor
Förebygga och hantera misskötsel

För dig som vill ha tydliga förväntningar eller vassa insatser

På Företagsuniversitetets grundläggande kurs "Hantera misskötsel på arbetsplatsen" fokuserar vi på hur man hanterar den svåra situationen när en medarbetare inte klarar av att sköta sitt arbete på ett fullgott sätt.

Det kan handla om fusk med arbetstider, att vägra göra vissa arbetsuppgifter, attityd- eller samarbetsproblem. Det kan också vara sjukdom, alkoholproblem eller privata situationer som spelar in. Ibland handlar det om bristande kompetens eller undermålig prestation som i sin tur kan bero på en felrekrytering eller en medarbetare som har arbetat länge men inte utvecklats i takt med att kraven på arbetet förändrats alternativt omplacerats till en tjänst som hen egentligen inte klarar av.

Kursen är praktiskt inriktad och erbjuder ett antal verktyg och checklistor. Teori varvas med AD-domar, scenarios och diskussioner. Kursen vänder sig till dig som är chef eller arbetsledare med personalansvar eller dig som arbetar på HR avdelninge

Välkommen till en kurs som ger dig kunskaperna du behöver för att skapa en arbetsplats med tydliga förväntningar, tidiga insatser samt arbetsrättsligt korrekta processer när så behövs!

Program

09.30Kaffe serveras

10.00Arbetsrättsliga grunder

 • Anställningsavtalets roll och betydelse
 • HR och chefen som arbetsgivarrepresentant 
 • Medarbetarens underliggande skyldigheter i anställningen

Olika typer av misskötsel och hur man hanterar dessa

 • Exempel på medveten kontra omedveten misskötsel
 • Korrekt hanterande av rent fusk med arbetstider eller arbetsuppgifter etc
 • Korrekt hanterande av kompetens, prestation, attityd och samarbetsfrågor 
 • Vid sjukdom, var går gränsen mellan LAS och rehab ansvaret?
 • Arbetsgivarens ansvar för stödåtgärder/omplacering 

12.30Lunch

13.30När anställningen måste avslutas

 • När finns grund för uppsägning eller avsked 
 • Hur träffar man en frivillig överenskommelse om avslut
 • Undvik vanligaste fallgroparna & gör rätt från början

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är personalchef, HR Business Partner, personalhandläggare eller annan medarbetare på HR-avdelningen. Kursen passar även dig som är chef eller arbetsledare med personalansvar.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som behövs för att:

 • förstå medarbetarens skyldigheter och arbetsgivarens ansvar
 • effektivt kunna arbeta med att förebygga misskötsel
 • hantera bristande kompetens och prestation på ett professionellt sätt
 • tillämpa arbetsrättsligt korrekta processer när så behövs

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Malin Ung

Malin Ung är senior HR-konsult med gedigen erfarenhet av såväl operativt och strategiskt HR-arbete, som att hålla både öppna och företagsanpassade utbildningar inom HR-området. Malin har verkat inom ett antal olika branscher (på bl.a. Enfo, Wise Group, Effnet, Pharmacia) i roller som t ex HR-direktör, personalchef, utbildare och kompetensutvecklare. Malin driver nu HR Skills som fokuserar på kompetens- och utvecklingsprocesser för både enskilda medarbetare och organisationen som helhet.