Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hållbarhetsanalys

- hur hållbar är din verksamhet?

 • Så integrerar du hållbarhet i verksamheten
 • Koppla till Agenda 2030 och de globala målen
 • Hantera målkonflikter
Hållbarhetsanalys

Lär dig analysera och integrera hållbarhet enligt Agenda 2030

Att tänka hållbarhet och ta hänsyn till den påverkan en verksamhet har på miljö, hälsa, utbildning och livskvalitet är idag en hygienfaktor. Många väljer att utgå från de globala hållbarhetsmålen som finns i Agenda 2030. Och snart är vi där, 2030... Så om ni inte redan har börjat arbeta för att göra er verksamhet mer hållbar är det hög tid. Men hur kan vi analysera, integrera och visa hur bra vi är på hållbarhet, om vi har nått våra mål eller om vi behöver göra mer?

I den här kursen  kommer du att få kunskaper om de grundläggande kraven för att integrera hållbarhet i verksamheten och koppla dem till de globala målen. Du kommer också att lära dig om principerna för hållbarhet för en rättvis omställning samt använda verktyg som t.ex.Hållbarhetstrappan. Du kommer också att få praktiska exempel på hur man genomför en hållbarhetsanalys på grundläggande nivå och bedöma hållbarhetspåverkan på ekologisk,social och ekonomisk nivå.

Välkommen till en kurs som ger dig praktiska kunskaper och verktyg för att integrera hållbarhet i din verksamhet!

Program

Dag 1

Vad är hållbarhet?

 • Definition av hållbarhet
 • Övergripande principer för hållbarhet för en rättvis omställning
 • Kopplingen mellan hållbarhet och de globala målen i Agenda 2030

Integrera hållbarhet i verksamheten

 • Krav på integrering av hållbarhet i planering, genomförande och uppföljning i verksamheten
 • Användning av Hållbarhetstrappan för att integrera hållbarhet i verksamheten

Genomförande av hållbarhetsanalys

 • Hur påverkar din verksamhet miljö, sociala frågor och ekonomiska aspekter
 • Bedömning av hållbarhetspåverkan och exempel på positiv och negativ påverkan
 • Positiva effekter av verksamheten, t.ex. skapa jobb, minska utsläpp eller förbättra miljön.
 • Negativa effekter kan vara att orsaka, t.ex.föroreningar, minska tillgången på vatten eller orsaka sociala problem
 • Bedömning av förväntade samhällseffekter
 • Förväntade samhällseffekter: hälsa, utbildning, livskvalitet och ekonomiska utveckling

Dag 2

Målkonflikter

 • Identifiera målkonflikter
 • Hantera målkonflikter

Genomförande av hållbarhetsanalys för verksamheten

 • Övningar och praktiska exempel
 • Diskussion av praktiska exempel på integrering av hållbarhet i verksamheten

Utvärdering av hållbarhetsanalys utifrån

 • Relevans
 • Samverkan
 • Måluppfyllelse
 • Hållbar förändring

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är involverad i hållbar verksamhetsutveckling. Du kan vara t.ex. projektledare, projektmedlem, utvärderare, företagare, controller, ekonom, hållbarhetsanalytiker, HR-specialist eller i annan roll ha ansvaret för att säkerställa att verksamheten är hållbar och kopplad till de globala målen i Agenda 2030.

Mål

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap om de grundläggande kraven för att integrera hållbarhet i verksamheten och kunna genomföra en hållbarhetsanalys. Du kommer att förstå hur man kan hantera målkonflikter och koppla verksamheten till de globala målen i Agenda 2030

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.