Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

GDPR för HR

– online med livesändning

 • Vad får du och vad får du inte göra med bilder och kontaktuppgifter?
 • Vad behöver du tänka på vad gäller e-post?
 • Vilka regler finns för t.ex. ansökningshandlingar och information om in- och utpassering?
GDPR för HR

Lär dig regelverket och hur det ska tillämpas

Hur får du som arbetsgivare behandla dina anställdas personuppgifter?

Vid behandling av anställdas personuppgifter behöver arbetsgivare iaktta reglerna i den Europeiska dataskyddsförordningen (the General Data Protection Regulation, GDPR). Det innefattar inte bara uppgifter i personalregister utan även bilder, uppgifter i e-post, på företagets hemsida, i performance management system, m.m. Vid brott mot GDPR riskerar man avsevärda sanktionsavgifter som kan bestämmas till så stora belopp som 20 miljoner euro eller 4 % av bolagets globala årsomsättning.

På den här kursen får du lära dig regelverket och hur det ska tillämpas. Du får praktiska kunskaper, aktuella case och har möjlighet att ställa frågor till kursledaren och utbyta erfarenheter med övriga kursdeltagare.

Program

 • Får du lägga upp bilder och kontaktuppgifter till dina anställda på företagets hemsida?
 • Vad behöver du tänka på när det gäller e-post?
 • Hur länge får du spara ansökningshandlingar?
 • Får du spara spontanansökningar?
 • Får du som arbetsgivare läsa dina medarbetares e-post?
 • Vilken information är du skyldig att lämna till dina anställda om personuppgiftsbehandlingen?
 • I vilken utsträckning kan anställda samtycka till arbetsgivarens personuppgiftshantering
 • Vad gäller för användande av in- och utpasseringssystem?
 • I vilken utsträckning får du kontrollera och övervaka de anställda, t.ex.

Fakta

Upplägg och metod

Kursen går online med livesändning via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, genomgång av aktuella case och möjlighet att ställa frågor till kursledaren och diskutera med övriga kursdeltagare.

Tid

9.00-12.00

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar med HR eller som i annan roll behöver kunskaper om hur man får behandla anställdas personuppgifter.

Mål

Målet med kursen är att ge dig kunskaperna du behöver för att hantera anställdas personuppgifter på ett lagenligt och korrekt sätt.