Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Förebygga och hantera misskötsel på arbetsplatsen

– när en medarbetare inte klarar arbetet

 • Lär dig hantera bristande kompetens och prestation
 • Utveckla professionella och arbetsrättsligt korrekta processer
 • Bygg hållbart ledarskap, gör rätt från början
 • Praktiska verktyg och modeller
Förebygga och hantera misskötsel

För dig som vill ha tydliga förväntningar eller vassa insatser

På Företagsuniversitetets kurs "Förebygga och hantera misskötsel på arbetsplatsen" fokuserar vi på hur man förebygger och även hanterar den svåra situationen när en medarbetare inte klarar av att sköta sitt arbete på ett fullgott sätt. Ibland handlar det om en felrekrytering, ibland om en medarbetare som har arbetat länge men inte utvecklats i takt med att kraven på arbetet förändrats. Det kan också vara sjukdom eller privata situationer som spelar in, såväl som medveten misskötsel som t.ex. fusk med arbetstider eller dylikt.

Kursen vänder sig till dig som är personalchef, HR Business Partner, personalhandläggare eller har annan funktion på HR-avdelningen

Välkommen till en kurs som ger dig kunskaperna du behöver för att skapa en arbetsplats med tydliga förväntningar, tidiga insatser samt arbetsrättsligt korrekta processer när så behövs!

Program

09.45Samling och kaffe

10.00Medarbetarens skyldigheter i anställningen

 • olika typer av misskötsel, medveten och omedveten
 • kompetens- och prestationsfrågor
 • vid sjukdom – var går gränsen mellan LAS och AML?

Bygga hållbart ledarskap

 • göra rätt från början – professionella processer
 • HR:s roll kontra chefens roll
 • vanligaste misstagen och vad de kostar

12.30Lunch

13.30Fortsättning – Bygga hållbart ledarskap

Arbetsrättslig process vid avslut

 • arbetsgivarens ansvar för stödåtgärder/omplacering
 • när finns grund för uppsägning eller avsked
 • när det landar i en överenskommelse

17.00Kursen avslutas

 

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som är personalchef, HR Business Partner, personalhandläggare eller annan medarbetare på HR-avdelningen.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som behövs för att:

 • förstå medarbetarens skyldigheter och arbetsgivarens ansvar
 • effektivt kunna arbeta med att förebygga misskötsel
 • hantera bristande kompetens och prestation på ett professionellt sätt
 • tillämpa arbetsrättsligt korrekta processer när så behövs

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se