Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Emotionell intelligens - EQ

– uveckla din förmåga att skapa bättre relationer och samverkan

 • Så kan du utveckla din emotionella intelligens
 • Lär dig skillnaden mellan inre och yttre motivation
 • Öka affärsnyttan, få ökad försäljning och bättre lönsamhet
Emotionell intelligens - EQ

Reglerna i arbetslivet har förändrats. Vi bedöms i dag inte bara efter hur begåvade vi är eller efter utbildning och fackkunskap, utan också efter hur vi uppträder och beter oss. Det gäller när man väljer vem som ska anställas, vem som ska få gå och vem som ska få stanna, vem som ska befordras. ”Harvard Business Review” har konstaterat att en av de mest efterfrågade egenskaperna hos chefer är just empati. En empatisk företagskultur leder till nöjdare medarbetare, nöjdare kunder och i slutändan ett bättre resultat.

Emotionell intelligens, EI/EQ, är förmågan att känna igen och kartlägga egna och andras känslor samt att använda denna kunskap för att vägleda tankar och handlingar. Precis som med intelligens är känslor delvis medfödda och delvis inlärda, vilket gör att du kan påverka din EQ.

På utbildningen kommer vi att gå igenom de fem områden som emotionell intelligens består av: självmedvetenhet, självreglering, motivation, empati och social förmåga. Innan utbildningen får du göra en självskattningsanalys. Analysen är personlig och används för att hitta områden att utveckla.

Emotionell intelligens går att använda praktiskt i bland annat ledarskapet, i teamutveckling och försäljning. Det bidrar dessutom till affärsnytta genom att verksamheten får stärkta kundrelationer, färre konflikter, nöjdare och effektivare medarbetare, effektivare ledarskap - och inte minst; ökad försäljning och bättre lönsamhet.

Välkommen till en spännande och inspirerande utbildning som gör att du bättre kan ta vara på dina mänskliga styrkor och utveckla goda relationer!

Program

Före kursen

Före kursen får du göra en digital självskattningsanalys, som kommer att gås igenom under dag 1.

Dag 1

Känsla och intelligens – hur hör det ihop?

 • kort historia kring EI
 • EI och EQ, vad står det för?
 • emotionell intelligens i förhållande till andra mätbara områden (beteende, drivkrafter, intelligens m.m.)
 • känslornas grunder, våra grundkänslor

Intrapersonella förmågor – självmedvetenhet, självreglering och motivation

 • genomgång av den personliga anlysen
 • orsak och verkan – hur kan vi reglera våra känslor
 • inre och yttre motivation
 • motivation och "flow"

Dag 2

Interpersonella förmågor – empati och social förmåga

 • empati, medvetenhet och känsla
 • social förmåga
 • emotion i styrke- och tidsperspektiv
 • hur kan vi utvecklas våra olika områden inom EI
 • EI på arbetsplatsen, hur påverkar det företaget

Den digitala coachen – stöd för uppföljning och tillämpning

I slutet av kursen får du skriva en handlingsplan som sedan följs upp efter kursen med hjälp av en virtuell coach. Detta för att du ännu bättre ska kunna tillämpa dina nya kunskaper på arbetet.

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förståelse för hur emotionell intelligens kan hjälpa till att stärka och utveckla relationer med medarbetare och andra samt få en ökad självinsikt. Den vänder sig till chefer, HR, projektledare, assistenter och andra medarbetare.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper som behövs för att:

 • bättre förstå begreppet Emotionell Intelligens
 • få ökad förståelse för dina egna känslor och hur du kan känna igen och kontrollera dem
 • förstå skillnaden mellan inre och yttre motivation
 • kunna använda din emotionella intelligens för att skapa bättre relationer och samverkan med andra människor
 • öka affärsnyttan; få ökad försäljning och bättre lönsamhet

Metod och digitalt stöd

Kursen varvar teori och övningar. Innan kursen får du göra en digital EQ-självskattningsanalys (EQ Emotional Quotient, måttet för EI). Vi arbetar med det digital stödet Knowly före och efter kursen. Före – för att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt och få ut så mycket som möjligt av utbildningsdagarna. Efter - i form av en virtuell coach som hjälper dig att följa upp och implementera de nya kunskaperna på bästa sätt.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

Ulf Larsson

Ulf Larsson har lång erfarenhet av att utveckla organisationer, team och medarbetare inom sälj- & kundservice. Han arbetar med affärsutveckling både i svenska och internationella organisationer samt med individuell coachning/mentorskap för ledare och medarbetare. Några av de verktyg som han använder inom coachning är Beteende-, Drivkrafts- och EQ-analyser.