Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diskriminering och visselblåsarlagen ONLINE

– online med livesändning

 • Diskrimineringslagen, trakasserier och sexuella trakasserier
 • Vad innebär "aktiva" åtgärder?
 • Visselblåsarlagen – vad innebär det för dig som arbetsgivare?
Diskriminering och visselblåsarlagen

Skyldigheter och rättigheter för dig som arbetsgivare

Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering och främja god arbetsmiljö för alla, oavsett kön, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lagen förbjuder diskriminering - både direkt och indirekt vad gäller bland annat rekrytering, löne- och anställningsvillkor samt arbetsfördelning.

Den relativt nya visselblåsarlagen är ett skydd för den arbetstagare som uppmärksammar missförhållanden på en arbetsplats, det kan handla om diskriminering, arbetsmiljö eller oegentligheter. Vad innebär denna lag för dig som arbetsgivare?

På den här onlinekursen med livesändning får du kunskaperna du behöver för att veta vilka skyldigheter och rättigheter du som arbetsgivare har och hur du ska hantera frågor som rör diskrimineringslagen samt visselblåsarlagen. Du får de teoretiska kunskaperna, diskutera aktuella case med dina kurskamrater och möjlighet att ställa frågor till kursledaren.

Välkommen till en handfast kurs som ger dig kunskaper du kan använda direkt, dagen efter kursen!

Program

Kursinnehåll

 • diskrimineringslagen – vad gäller för dig som arbetsgivare?
 • vad är diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier?
 • hur påverkar diskrimineringslagstiftningen rekryteringsprocessen?
 • hur ska arbetsgivaren agera vid anmälan om trakasserier?
 • vad innebär "att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder"?
 • lönekartläggning
 • visselblåsarlagen – medarbetarens rätt att slå larm och missförhållanden
 • vilket skydd åtnjuter en "visselblåsare" och vad innebär det för dig som arbetsgivare?

Fakta

Upplägg

Kursen går "live" på distans via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att interagera med både kursledare och övriga deltagare, du kan ställa frågor till kursledaren och göra praktiska övningar både med övriga kursdeltagare och på egen hand. Du får material före kursen och uppföljning efter.

Tid

9.00-12.00

Deltagare

Chefer och medarbetare på HR-avdelningen

Mål

Målet är att ge dig de kunskaper du behöver för att veta vilka skyldigheter och rättigheter du som arbetsgivare har och hur du ska agera i frågor som rör diskrimineringslagen och visselblåsarlagen.