Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Digitalisering för HR ONLINE

– online med livesändning

 • Digitaliseringens påverkan på HR
 • Framtidens kompetenser och krav
 • Medarbetarnas omställning till digitalt arbetssätt
Digitalisering för HR Online

Framtidssäkra HR-avdelningen med digitalt arbetssätt

Planera för digital omställning av HR
Kursen är designad för dig som vill säkerställa att din HR-avdelning ligger i fas med digitaliseringen, och att både system och medarbetare är uppdaterade med det senaste. Vi tittar närmare på hur HR förändras idag och hur man på ett bra sätt kan planera för att både HR och organisationens medarbetare följer med i den digitala omställningen.

Led organisation och medarbetare in i mer digitala arbetssätt
Vi fokuserar på hur HR kan ta sig an den digitala utvecklingen för egen del, och samtidigt leda medarbetarna in i ett mer digitalt arbetssätt. Kursen har ett övergripande fokus på HR:s digitala förändringsresa och ger dig kunskaper om den digitala medarbetarupplevelsen, nya lösningar för HR inom AI och teknologi, och en och annan tillbakablick. Med digitala hjälpmedel skapar vi tillsammans en interaktiv klassrumsupplevelse och framtidens HR!

Välkommen till en både praktisk och strategisk utbildning i digital HR!

Program

Kursinnehåll

Digitalisering och hur den påverkar HR

 • digitalt och HR, går det verkligen ihop?
 • människa, inte teknik
 • personalteknologi vs. HR Tech

Automatisering och robotisering

 • roboten – den nya medarbetaren
 • ronsekvenserna av automatisering för HR
 • medborgarlön eller 6 timmars arbetsdag

Medarbetaren i framtidens organisation

 • Förändringsledning och omställning
 • Den digitala medarbetarresan

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till HR-chefer, HR Business Partners, HR-specialister och andra som arbetar med HR.

Mål

Målet är att ge kunskaper som behövs för att

 • driva ett digitalt förändringsarbete i den egna HR-organisationen
 • förstå digitaliseringens påverkan på HR och medarbetare
 • öka förståelsen för den digitala medarbetarresan
 • kunna beställa externa och/eller själv genomföra interna digitala förändringar inom HR.

Metod

Utbildningen, som ges online med livesändning via Zoom och det digitala verktyget Knowly, kombinerar teori med praktiska och digitala övningar, diskussioner och reflektion. Kursmaterialet distribueras digitalt efter kursen.