Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Arbetsrätt ONLINE

– aktuell lagstiftning och hur du tillämpar den

 • Lär dig tillämpa regler och avtal inom LAS
 • När behöver du informera och förhandla med facket?
 • Regler som gäller vid rekrytering och anställningsavtal
Arbetsrätt – online med livesändning

Lär dig vad som gäller – det senaste inom arbetsrätten

Gör rätt från början

Omorganisation och förändringar i organisationen får alltid arbetsrättsliga konsekvenser i form av förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. För att det ska bli rätt från början är det viktigt att varje åtgärd är väl underbyggd. Detta kräver aktuella kunskaper och goda insikter i gällande arbetsrätt.

Lär dig tillämpa lagar, regler och avtal inom arbetsrätten

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor. Kursen tar också upp det arbetsrättsliga perspektivet på de särskilda åtgärder som tagits fram med anledning av Corona-pandemin.

Kursen är upplagd på tre halvdagar "live" på distans via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att interagera med både kursledare och övriga deltagare, du kan ställa frågor till kursledaren och göra praktiska övningar både med övriga kursdeltagare och på egen hand. Du får material före kursen och uppföljning efter.

Välkommen till en praktisk utbildning som ger dig de senaste kunskaperna i arbetsrätt!

 

Program

Halvdag 1 

9.00-12.00

 • arbetsrättsliga lagar och definitioner
 • arbetstagare/uppdragsgivare
 • anställningsavtalet inkl. arbetsledningsrätten, lojalitetsplikten och möjlighet att göra omplaceringar
 • rekrytering
 • lagen om anställningsskydd – LAS
  – grundläggande regler
  – anställningsformer
  – företrädesrätt till högre sysselsättning
   
 • uthyrning av arbetskraft

Halvdag 2

9.00-12.00

 • medbestämmandelagen
 • lag om facklig förtroendeman
 • föreningsrätten
 • förhandlingsrätten
 • informationsskyldighet
 • facklig vetorätt
 • skadestånd enligt MBL

Kursen är upplagd på tre halvdagar "live" på distans via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att interagera med både kursledare och övriga deltagare, du kan ställa frågor till kursledaren och göra praktiska övningar både med övriga kursdeltagare och på egen hand. Du får material före kursen och uppföljning efter.

Halvdag 3

9.00-12.00

 • anställningsavtalets upphörande
 • allmänna regler om uppsägning m.m
 • avslutande av visstidsanställning
 • pension
 • uppsägning pga av personliga skäl
 • avskedande
 • överenskommelser om anställningens upphörande
 • tvist om avslutande av anställning

Fakta

Upplägg

Kursen är upplagd på tre halvdagar "live" på distans via Zoom och den digitala plattformen Knowly. Du får föreläsningar, möjlighet att interagera med både kursledare och övriga deltagare, du kan ställa frågor till kursledaren och göra praktiska övningar både med övriga kursdeltagare och på egen hand. Du får material före kursen och uppföljning efter.

Tid

9.00-12.00

Deltagare

Chefer och medarbetare på HR-avdelningen.

Mål

Målet med kursen är att ge dig de senaste aktuella kunskaperna i arbetsrätt, som gör att du kan agera korrekt enligt gällande lagar och avtal.