Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Värdering och överlåtelse av företag

– ur ett kreditgivarperspektiv

Antalet företagsförsäljningar/förvärv ökar. Även en stor mängd av stundande generationsskiften gör att affärerna ökar. För banken/finansiärerna kan förvärvet hos kundföretaget innebära en dramatiskt ökad kreditrisk. Att bedöma den potentiella riskökningen är en svår konst som kreditgivaren måste behärska.

Värdering och överlåtelse av företag

Vad är rätta värdet?

Genom denna tvådagarskurs få du bland annat lära dig:

  • företagsvärdering
  • kassaflödesanalys
  • due diligence – vad bör omfattas
  • analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet

Program

Företagsvärdering

Analys av omvärlden, konkurrenter och marknad samt företagets kompetens

Finansiell och icke finansiell information

Traditionella och moderna värderingsmetoder

Kassaflödesanalys

Bedömning av avkastningskrav – rörelserisker och finansiella risker

Överlåtelseprocessen

Finansieringsformer vid företagsöverlåtelser

Due diligence – vad bör omfattas?

Analys av finansiella konsekvenser, risker och kassaflöden efter förvärvet

Övningsuppgifter och praktikfall

Fakta

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått en grundläggande förståelse för hur en företagsvärdering görs, vilka faktorer som är kritiska för värdet och vilka delar som särskilt måste uppmärksammas vid kreditgivarens bedömning av förändrad kreditexponering. Deltagarna skall även ha kunskap om överlåtelseprocessens olika moment.

Deltagare

Kreditgivare från banker, finansbolag, Almi, investerare samt länsstyrelser. Alla som har någon form av lång- och medelfristig kreditexponering till aktiebolag.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Rickard Wilhelmsson

Rickard Wilhelmsson