Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Momshantering i praktiken 

– sköt momsen korrekt och undvik fällorna

 • Så redovisar du momsen rätt
 • När ska moms debiteras och vilken skattesats gäller?
 • Moms vid export och import
Momshantering i praktiken

För dig som vill ha mer värde av skatten

Moms kan ibland vara svårt att tolka och redovisa korrekt, och internationell handel och skiftande valutaregler kan göra hanteringen komplicerad. Du som jobbar med momsfrågor behöver gedigen och uppdaterad kunskap för att sköta arbetet effektivt.

I Företagsuniversitetets kurs "Momshantering i praktiken" lär du dig den praktiska hanteringen av moms, till exempel vilka regler och begränsningar som gäller för momsavdrag, när moms ska debiteras och vilken skattesats som ska användas. Vi går dessutom igenom bokföringsexempel och lär oss undvika de vanligaste fällorna.

Du får också bland annat lära dig hur momsen fungerar vid export och import och hur EU-transaktioner ska redovisas.

Kursen leds av momsexperten Annika Nordqvist, auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton.

Välkommen till en grundläggande och praktisk kurs i momshantering hos Företagsuniversitetet!

Program

Dag 1

Grunderna för moms

 • skattskyldighet, undantag, ekonomisk verksamhet och omsättning
 • vem debiterar momsen?
 • när ska moms debiteras och när inträder skattskyldigheten?
 • moms vid internationella transaktioner

Beskattningsunderlag och skattesatser

 • underlag för momsen
 • utlägg vid vidarefakturering
 • uttag och underprisförsäljningar

Moms i internationell handel

 • regler vid varu- respektive tjänstehandel med utlandet, EU-handel, export och import
 • redovisning i momsdeklaration av internationella transaktioner
 • skyldighet att redovisa moms vid inköp av tjänster
 • periodisk sammanställning

Faktureringsskyldighet och fakturainnehåll

Dag 2

Avdragsrätt för moms och rätt till återbetalning av moms i utlandet

 • förutsättningar för avdragsrätt
 • begränsningar i avdragsrätten
 • avdragsrätt i blandad verksamhet
 • jämkning av tidigare avdragen moms

Beskattningsförfarande

 • momsredovisningsperioder
 • förskott och à conton
 • kan momsen rättas i efterhand?
 • öppet yrkande
 • skattetillägg

Moms vid uthyrning av lokal

 • obligatorisk skattskyldighet för vissa fastighetsupplåtelser
 • frivillig skattskyldighet
 • avdragsrätt och jämkning av moms

Omvänd byggmoms

Vanliga fel vid hantering av moms

Praktiska övningar kontinuerligt under kursen

Fakta

Deltagare

Medarbetare på ekonomiavdelningen och säljare med kunder eller leverantörer i utlandet. Även personer på inköps- eller försäljningsavdelning samt fastighetsförvaltare kan ha stor nytta av kursen. Det är en fördel att ha kommit i kontakt med den löpande redovisningen och därmed ha en viss insikt om hur momsen hanteras.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • veta vilken moms som ska debiteras och med vilken skattesats
 • redovisa internationella transaktioner i skattedeklaration, kvartalsrapport m.m.
 • veta när moms är avdragsgill och vilka begränsningar som finns
 • hantera moms vid internationell handel: aktuella valutaregler, utställande av faktura, skattskyldighetens inträde m.m.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

 

Kursledare

STOCKHOLM

Annika Nordqvist

Annika Nordqvist är en av landets ledande momsexperter, skattejurist på Grant Thornton med många års erfarenhet av råd- givning och process- föring inom alla typer av momsskattefrågor. Annika är en skicklig pedagog med förmåga att omsätta teori till praktiskt användbara kunskaper.