Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Lean Administration

– effektiva administrativa rutiner

 • Skapa effektiva administrativa processer
 • Framgångsfaktorer: verktyg, modeller och principer som fungerar
 • Förbättra organisationens resultat med engagerade medarbetare
Lean Administration

Lär dig bli ännu mer effektiv med Lean

Uppdatera dina kunskaper i Lean och få verktyg för ett nytt arbetssätt

Är det dags att effektivisera företagets administrativa processer för att nå bättre resultat och engagerade medarbetare? Du har säkert hört talas om Lean, känner till begreppet och att det kan vara ett relevant arbetssätt för att uppnå önskat resultat. Allt fler organisationer och myndigheter inser fördelarna med ett processorienterat arbetssätt som inspirerats av Lean.

Kursen "Lean Administration" är populär eftersom den genom teori och praktik både ger kunskaper och praktiska verktyg för att komma igång med en ny typ av ledarskap, daglig styrning och kundfokus.

Så används Lean-metoden praktiskt

På kursen går vi bland annat igenom de idéer som Lean bygger på och visar hur metoden kan användas för att effektivisera verksamheten, samtidigt som kvaliteten och arbetsglädjen ökar i alla branscher och sammanhang.

Du kommer inledningsvis få spela det populära och pedagogiska Lean Administration-spelet som garanterat ger flera aha-upplevelser. Du får även tips på hur ni kommer i gång, vilka utmaningarna är, hur den dagliga styrningen kan gå till med exempelvis Lean-tavlor och hur du kan skapa en Lean-kultur på arbetsplatsen.

Dessutom får du arbeta med konkreta case under kursen.

 

Program

Dag 1

Vad är Lean Administration och ett processorienterat arbetssätt?

 • introduktion
 • bakgrund

Lean Administration-spelet – lär genom att uppleva kunden i centrum

 • skapa flöde
 • förebygg fel
 • lita på standarder
 • visualisering
 • ständiga förbättringar

Reflektion

 • tillämpningar i egen verksamhet

Dag 2

Återblick dag 1

Verktygslådan

 • Lean Administration i olika typer av verksamhet
 • A3-metoden?
 • PDCA-nyckeln
 • nuläge
 • mätningar
 • värdeflödesanalys
 • 5 varför
 • framtida läge
 • handlingsplan
 • case – lär genom att göra

Införande och ledarskap

 • att komma igång
 • förändringsmotstånd
 • att jobba i lag
 • Lean ledarskap
 • daglig styrning och Lean-tavlor
 • att skapa en Lean-kultur
 • framgångsfaktorer

Reflektion, diskussion och slutsatser

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som vill effektivisera företagets administrativa processer och få tillgång till ett kraftfullt verktyg som förbättrar organisationens resultat och skapar mer engagerade och ansvarstagande medarbetare.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • skapa effektiva administrativa rutiner
 • diskutera Lean Administration och ett processinriktat arbetssätt med ledningsgrupper och medarbetare
 • veta vad som krävs för ett lyckat införande av Lean
 • praktiskt skapa arbetsätt, rutiner och processer som leder till bättre resultat samt engagerade och ansvarstagande medarbetare.

Metod

Input – praktisk tillämpning – reflektion. Första kursdagen får du spela Lean-spelet, ett spel som ger praktisk förståelse och träning i Lean Administration. Vi tar ett helhetsgrepp på ditt lärande genom att ge möjlighet att tänka efter före och skapa uppföljning efter kursen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Fredrik Fleetwood

Fredrik Fleetwood har en bakgrund som specialist, chef och vd inom bank- och IT-branschen. Idag stödjer han ledningsgrupper och arbetslag att utveckla sin teamförmåga genom kommunikation, samarbete och konflikthantering. Med ett fokus på individens potential till utveckling stödjer han gruppens förmåga att skapa ökad arbetstrivsel och förmåga till goda resultat.

Inspirerad av bl.a. Toyota sätter han aktiviteter i ett flödesperspektiv och bygger en lärande organisation utifrån ett strukturerat förbättringsarbete. Fredrik har hjälpt både företag och myndigheter/kommuner/sjukhus att införa Lean och Lean ledarskap.