Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Koncernredovisning - ONLINE

– online med livesändning

 • Så upprättas en koncernredovisning enligt K3
 • Definitioner, lagar och redovisningsnormer
 • Lär dig uttolka en koncernredovisning
Koncernredovisning Onlinekurs

Lär dig reglerna och hur du ska tillämpa dem

Du som ska upprätta en koncernredovisning måste känna till de lagar och redovisningsnormer som påverkar utformandet. Den här kursen syftar till att ge kunskaper om koncernredovisningens regler och metoder samt om olika tekniker för att upprätta och stämma av ett koncernbokslut.

Kursen vänder sig till dig som redan har goda kunskaper inom redovisning. Kanske ska du nu ta steget och börja upprätta en koncernredovisning. Då är detta kursen för dig!

Kursen "Koncernredovisning" är en grundkurs med många övningar. Vi lär oss vad en koncern är, varför man upprättar en koncernredovisning samt hur man gör detta.  Vi övar på att upprätta en förvärvsanalys, beakta minoritetsintressen, eliminera obeskattade reserver och aktier i dotterbolag samt hantera andra koncerninterna förhållanden.

Kursen är inriktad på koncernredovisning enligt K3-regelverket och består av två lärorika och inspirerande dagar, som ger dig de kunskaper du behöver för att kunna upprätta en koncernredovisning!

Program

Dag 1

Introduktion

 • vad är en koncern?
 • lagar och rekommendationer
 • syfte med koncernredovisning

Förvärvsanalysen

 • vad är en förvärvsanalys?
 • centrala begrepp
 • metod och teknik vid upprättande och eliminering
 • praktiska övningar

Dag 2

Övervärden och goodwill

 • rörelseförvärv och övervärden
 • avskrivningar på övervärden
 • goodwill

Elimineringsteknik

 • interna mellanhavanden
 • eliminering av utdelning
 • bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
 • internvinst i lager

Innehav utan bestämmande inflytande

 • vad är innehav utan bestämmande inflytande?
 • hantering i förvärvsanalys
 • uppställning i eget kapital

Caseövningar

 • gemensam större övning

Eget kapital i koncernen

 • avstämning koncernens egna kapital

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ekonomiavdelningen och som medverkar i arbetet med koncernredovisning.

Förkunskaper

För att få ut det mesta möjliga av kursen bör man förstå hur en årsredovisning i ett aktiebolag upprättas.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • självständigt kunna upprätta en koncernredovisning för ett moderbolag
 • förstå hur civil- och skatterättsliga regler påverkar bolag i koncerngemenskap
 • kunna dra relevanta slutsatser av en koncernredovisning

Metod

Utbildningen, som ges online med livesändning via Zoom och det digitala verktyget Knowly, kombinerar teori med praktiska och digitala övningar, diskussioner och reflektion. Kursmaterialet distribueras digitalt i samband med kursen.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

STOCKHOLM

Therése Henningsson

Therése Henningsson är auktoriserad revisor och affärsrådgivare vid Grant Thornton sedan 2009. Innan dess har hon arbetat som ekonomiansvarig på ägarledda företag. Hon arbetar med revision och rådgivning till entreprenörer och ägarledda företag inom olika branscher.