Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

K3 - Kassaflöden

 • Hantera kassaflöden på bästa sätt
 • Lär dig en teknik för att upprätta en kassaflödesanalys
 • Kassaflöden i teori och praktik
K3 – Kassaflöden

Lär dig göra kassaflödesanalyser enligt K3

Specialkurs när du vill fördjupa dig i kassaflödesanalyser

Hur upprättar man en kassaflödesanalys med utgångspunkt i K3-regelverket? I den här specialkursen får du fräscha upp och fördjupa dina kunskaper och lära dig en bra teknik för hur kassaflödesanalyser ska göras i praktiken. Fokus ligger på den indirekta metoden.

Kursen ger dig goda kunskaper i hantering av kassaflöden i löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet. Målet är att du ska få ännu bättre kunskap i K3-regelverket, kunna utföra bokslutsarbete fram till bokslutsdispositioner och skatt och att du ska kunna arbeta utifrån de formella regler och krav som finns.

Lär dig mer om lagar och vägledningar inom K3-regelverket

Det här är en specialkurs som riktar sig specifikt till dig som ska upprätta eller medverka i arbetet med bokslut och årsredovisningar enligt K3 och som behöver fräscha upp eller fördjupa dina kunskaper kring kassaflöden. Då får först en teoretisk genomgång kring lagrum och vägledningar men får även konkreta exempel. Du får även arbeta praktiskt genom att upprätta ett enklare kassaflöde

Du kan gå enbart denna kurs på en dag eller kombinera med kursen K3 – Komponentavskrivningar!

Program

09.45Morgonkaffe serveras

10.00Kursstart – Kassaflöden i teorin

 • teoretisk genomgång och orientering kring lagrum och vägledningar
 • varför upprättar vi kassaflöden?

12.30Lunch

13.30Kassaflöden i praktiken

 • praktiska exempel
 • kassaflöde
 • årsredovisningar
 • praktiskt arbete – upprätta ett enklare kassaflöde

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som ska upprätta eller medverka i arbetet med bokslut och årsredovisningar enligt K3 och behöver fördjupa sina kunskaper i kassaflöden.

Mål

Kursens mål är att ge de kunskaper som behövs för att

 • utföra bokslutsarbete fram till bokslutsdispositioner och skatt
 • arbeta utifrån de formella regler och krav som finns för K3
 • ge fördjupade kunskaper i kassaflöden

Förkunskaper

Förkunskaper i löpande redovisning krävs.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Therése Henningsson

Therése Henningsson är auktoriserad revisor och affärsrådgivare vid Grant Thornton sedan 2009. Innan dess har hon arbetat som ekonomiansvarig på ägarledda företag. Hon arbetar med revision och rådgivning till entreprenörer och ägarledda företag inom olika branscher.