Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

K3 - Finansiella instrument

 • Verkligt värde respektive anskaffningsvärde
 • Vägledning och lagrum om säkringsredovisning
 • Effekter av riskhantering
K3 – Finansiella instrument

För dig som vill redovisa rätt och riktigt

Välkommen till Företagsuniversitetets specialkurs ”K3 – Finansiella instrument” på en dag, som är speciellt framtagen för dig som ska upprätta eller medverka i arbetet med bokslut och årsredovisningar enligt K3 och som behöver få fördjupad kunskap i finansiella instrument.

Finansiella instrument är ett komplext område inom redovisning och K3-regelverket. Därför behöver många, trots att de har jobbat länge med bokslut och årsredovisningar, en djupdykning i ämnet för att bättra på sina kunskaper och få ökad förståelse för vad det egentligen handlar om.

Du får bland annat en teoretisk genomgång av lagrum och definitioner kring säkringsredovisning, ett delområde inom finansiella instrument, som ur ett redovisningsperspektiv handlar om att resultatet ska återspegla effekterna av företagets hantering av olika risker, exempelvis valuta-, ränte- och råvarurisker.

Vi borrar även ner oss litet extra i kapitel 11 och 12 i K3 och benar ut vad verkligt värde respektive anskaffningsvärde är och vilka tillämpningsområden som finns. Vi tittar dessutom på praktiska exempel utifrån den teori vi lär oss.

Du kan gå enbart denna kurs eller kombinera med någon av de andra två specialkurserna K3 – Kassaflöden och K3 – Komponentavskrivningar!

Program

09.45Morgonkaffe serveras

10.00Kursstart – Finansiella instrument i teorin

 • teoretisk översikt, definitioner och lagrum
 • vad är verkligt värde respektive anskaffningsvärde?
 • hur definieras verkligt värde?
 • när kan verkligt värde tillämpas?
 • vad är säkringsredovisning och vad säger lagen?
 • detaljerad genomgång av vägledning för säkringsredovisning

12.30Lunch

13.30Finansiella instrument i praktiken

 • säkringsredovisning enligt anskaffningsvärde
 • säkringsredovisning enligt verkligt värde
 • vilken säkringsdokumentation krävs?
 • fördjupning i kapitel 12 i K3
 • olika värderingskategorier
 • lär dig en effektiv teknik för redovisningen
 • praktiska exempel

17.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som ska upprätta eller medverka i arbetet med bokslut och årsredovisningar enligt K3 och behöver fördjupa sina kunskaper i finansiella instrument, som säkringsredovisning och verkligt värde.

Mål

Kursens mål är att ge de kunskaper som behövs för att

 • utföra bokslutsarbete fram till bokslutsdispositioner och skatt
 • arbeta utifrån de formella regler och krav som finns för K3
 • ge fördjupade kunskaper i finansiella instrument

Förkunskaper

Förkunskaper i löpande redovisning krävs.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Therése Henningsson

Therése Henningsson är auktoriserad revisor och affärsrådgivare vid Grant Thornton sedan 2009. Innan dess har hon arbetat som ekonomiansvarig på ägarledda företag. Hon arbetar med revision och rådgivning till entreprenörer och ägarledda företag inom olika branscher.