Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Hållbarhetsredovisning för ekonomer

- CSRD och ESRS – så fungerar EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning

 • Så fungerar EU:s nya ramverk och direktiv
 • Så påverkas ditt företag - CO2 och klimatförändringar
 • CSRD, CSDDD och taxonomi

I mars 2024 nådde EU:s medlemsländer enighet om CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Detta avtal fast­ställer en skyldighet för företag att visa due diligence (d.v.s “tillbörlig aktsamhet”) vad gäller hållbarhet i sin verksamhet. Detta gäller även i relationer med leverantörer och affärspartners. Direktivet väntas ha ett stort inflytande på näringslivet genom att skapa en gemensam ram för due diligence och avkräva stora företag att vidta åtgärder för att minska och eliminera den negativa sociala och miljömässiga påverkan de har på miljön. Direktiven börjar gälla stora företag redan nu, men allt eftersom kommer även mindre och medelstora företag att omfattas av lagarna.

I den här utbildningen får du lära dig vad de nya direktiven betyder för ditt bolag och hur hållbarhetsrapporteringen går till. Vi ger dig teori kombinerat med praktiska övningar och case. Kursen vänder sig framförallt till dig som arbetar som ekonom.

 

 

 

Program

Dag 1

 • Introduktion till hållbarhet
 • Klimat och sociala utmaningar
 • Planetgränser med mera
 • Marknadslösningar kontra regleringar - exempel
 • Utveckling av EU-ramverk och direktiv
 • CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive
 • EU-taxonomin
 • CSDDD - Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Dag 2

 • Hur företag påverkas - fokus på CO2 och klimatförändringar
 • Scope 1, 2 och 3. Diskussioner om Scope 4
 • Science Based target/Green House Protocol
 • ETS - Pris på CO2
 • Strategier för att decarbonisera
 • Case - BMW: Etablerat företags Co2-strategi
 • Case - H2GS: Nystartat företags Co2-strategi

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig framförallt till dig som är ekonom och som behöver praktiska kunskaper i hur du ska hantera hållbarhetsrapporteringen.

Mål

Målet är att ge dig kunskaperna du behöver för att kunna hantera hållbarhetsrapporteringen enligt EU:s direktiv.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.