Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Finansiering för chefer och ledare

– så väljer du kunder och produkter som är lönsamma och hållbara

 • Så skapar företaget värde i sin operativa verksamhet
 • Konsekvenser av att effektivera företagets rörelsekapital
 • Hur kan vi inkludera ESG-dimensioner i vår företagsstyrning?
Finansiering för chefer och ledare

Låt rörelsekapitalhantering och strategier förbättra företagets kassaflöde

"Finansiering för chefer och ledare" ger dig som deltagare en finansiell verktygslåda som du kan använda i din dagliga verksamhet och fokuserar på lönsamhetsstyrning.

Kursen tar upp finansiellt värdeskapande och hur företag i olika branscher hanterar detta värdeskapande på olika sätt. Under dagarna kommer vi att arbeta med deltagarnas egna siffror för att öka förståelsen för hur det egna företaget kan skapa finansiellt värde.

Under de två dagarna diskuterar vi bland annat hur det finansiella värdeskapandet är beroende av strategiska beslut och vice versa, det vill säga att ett företags strategi har en central finansiell dimension.

Kursen täcker in rörelsekapitalhantering och strategier för att förbättra företagets kassaflöde. Vi kommer även att gå igenom hur man gör en företagsvärdering och hur man kan inkludera hållbarhetsaspekter i sin företagsstyrning.

"Finansiering för ledare och chefer" är lämplig för alla som har en formell eller informell ledarfunktion i sitt företag. Den är också lämplig för ägare och styrelsemedlemmar som vill skaffa sig en bättre förståelse för finansieringens roll i företaget. Chefer med resultatansvar har också stor nytta av kursen för att kunna leda sin verksamhet med mer sofistikerade modeller och inte minst kunna förklara för sina anställda hur företagets strategi och finansiering intimt hänger ihop.

Program

Dag 1

10.00Inledning

Finansiell styrning och lönsamhetsstyrning

Vi analyserar hur företag skapar värde i sin operativa verksamhet. Med hjälp av dupont-analyser kopplar vi strategier till finansiella konsekvenser och värdeskapande.

Finansiell strategi och tillväxt

 • Vilken lönsamhet krävs för att företag ska växa på ett sunt och stabilt sätt?

Vi räknar på detta och analyserar olika scenarier för hur företag kan växa i finansiell balans.

Kassaflödesanalys

 • Vilken information kan man få från ett företags kassaflödesanalys?

Vi räknar och analyserar kassaflödesanalysens olika delar.

Rörelsekapitalbehov och cash management

Ett företags rörelsekapital kan innehålla stora potentialer för att frigöra kapital. Vi kommer under dagarna räkna på konsekvenser av att effektivera företagets rörelsekapital med hjälp av olika nyckeltal.

17.00Kursdagen avslutas

Dag 2

09.00Inledning

Investeringskalkyler

 • Vilka investeringar är lönsamma?
 • Vilka investeringar ska vi inte göra?

Att förstå investeringskalkyler är helt avgörande om man har en beslutsfattande position i ett företag. Vi kommer att diskutera ett antal olika modeller för att bedöma investeringar.

EVA (Economic Value Added)

Att styra ett företag mot värdeskapande blir allt mer viktigt. Economic Value Added, EVA, är ett mått som har fått fäste inom många företag eftersom det tar hänsyn till vad kapitalet kostar. Vi räknar, analyserar och diskuterar om EVA är något för ert företag.  

WACC (utfördelning av kapitalkostnader)

 • Hur mycket kostar det kapital som vi använder?
 • Tar vi hänsyn till rätt saker när vi beräknar kapitalkostnaden.

Vi går igenom teorin bakom WACC och arbetar praktiskt med att räkna ut er egen vägda kapitalkostnad, WACC.

ESG

 • Hur kan ett företag inkludera ESG-dimensioner, Environmental, Social och Governmental, i sin företagsstyrning?

Vi går igenom det senaste inom området hållbarhetsstyrning och diskuterar att värdeskapande och hållbarhet ofta inte är en motsättning om man gör rätt.

Företagsvärdering

 • Hur mycket är vårt företag värt?

Vi går igenom hur man kan beräkna värdet på ert företag och vilka fallgropar som är vanligast. Vi kommer även att diskutera konsekvenser för hur ert företag styrs.

16.00Kursen avslutas

Fakta

Deltagare

Kursen riktar sig till personer som tidigare har gått exempelvis "Diplomerad controller" samt till alla som har en formell eller informell ledarfunktion, ägare och styrelsemedlemmar och till chefer med resultatansvar.

Mål

Målet är att du ska ha kunskaper som behövs för att

 • identifiera hur företaget kan skapa värde i sin operativa verksamhet
 • räkna på konsekvenser av att effektivera företagets rörelsekapital med hjälp av olika nyckeltal
 • göra proffsiga investeringskalkyler, företagsvärderingar, kassaflödesanalyser
 • känna till vilken lönsamhet som krävs för att företag ska växa på ett sunt och stabilt sätt

Metod

Under dagarna kommer vi att arbeta med deltagarnas egna siffror och rapporter. Teoretiska pass blandas med praktiskt eget arbete och arbete i grupper. Interaktion mellan deltagare och kursledare är centralt för att skapa en trygg och effektiv lärmiljö.  

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se