Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Ekonomi - grundkurs

– att förstå, tänka och tala företagsekonomi

 • Att läsa och förstå en årsredovisning och andra ekonomiska rapporter
 • Så gör man en budget och olika typer av kalkyler
 • Lär dig hantera den ekonomiska verktygslådan
Ekonomi - grundkurs

Lär dig förstå det ekonomiska flödet och affären

För att organisationen ska fungera effektivt och kunna nå uppsatta mål behöver medarbetarna, oavsett roll, grundläggande kunskaper i ekonomi och förståelse för affären. Med kunskap om det ekonomiska flödet kommer förståelse för verksamhetens villkor. Kunskap och förståelse ökar möjligheten att på bästa sätt bidra till företagets resultat.

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Du lär dig att tänka och tala ekonomi, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, grunderna i budgetering och kalkyler samt att kommunicera med ekonomer.

Kursen, som är på två dagar lång, vänder sig till dig som oberoende av arbetsuppgifter, behöver förstå ekonomi, använda ekonomiska verktyg samt delta i ekonomiska diskussioner.

Välkommen till en grundläggande och praktisk kurs i företagsekonomi!

Program

Dag 1

09.45Samling och kaffe

10.00Affärer och ekonomi

 • vad är ekonomi?
 • vad innebär det att "göra affärer"?

Ekonomiskt tänkande och analys

 • begrepp
 • mått och nyckeltal

12.30Lunch

13.30Kalkylering

 • självkostnadskalkyl
 • bidragskalkyl

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Ekonomisk information

 • redovisning
 • konto- och kodplaner
 • bokslut
 • rapporter

11.30Lunch

12.30Budgetering

 • budgetprocessen
 • praktisk budgetering
 • prognos och uppföljning

15.00Företagets ekonomi

 • årsredovisning
 • likviditet och soliditet

Sammanfattning

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Alla som behöver förstå ekonomi, använda ekonomiska verktyg samt delta i ekonomiska diskussioner. Inga förkunskaper krävs.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • tänka och tala ekonomi
 • läsa och förstå de viktigaste ekonomiska rapporterna
 • förstå budgetens viktiga roll och känna till budgetprocessen
 • kunna göra enklare kalkyler
 • kommunicera med ekonomer.

Ta gärna med er egen årsredovisning!

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.