Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Ekonomi för assistenter 

– förstå ekonomi och delta i ekonomiska resonemang

 • Lär dig läsa ekonomiska rapporter
 • Löpande redovisning, kontering och bokslut
 • Budgetering och prognos
Ekonomi för assistenter

För dig som vill ha koll på konton, kalkyler och kostnader

Ekonomin genomsyrar alla organisationers verksamhet. Att kunna följa ekonomiska resonemang och förstå ekonomiska rapporter är värdefullt även för dig som inte dagligen arbetar med ekonomi.

Det hjälper dig att få en helhetsbild av företaget och därmed känna en större delaktighet. Dessutom gör det arbetet intressantare och ger ökad möjlighet att aktivt delta i och påverka olika processer i företaget.

Företagsuniversitetets moderna kurs "Ekonomi för assistenter" ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi och möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.

Välkommen till en tvådagarskurs i ekonomi, skräddarsydd till dig som är assistent!

Program

Dag 1

09.45Samling och kaffe

10.00Företagsekonomiska begrepp

Företagsformer

 • juridiska företagsformer
 • ägandeförhållanden

Redovisning i praktiken

 • redovisningens syfte
 • hur påverkar olika affärshändelser verksamhetens ekonomi
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • kassaflöde

12.30Lunch

13.30Redovisning, fortsättning

 • löpande redovisning
 • hantering av leverantörsfakturor
 • kontering
 • baskontoplanen
 • moms

Kostnads- och intäktsbegrepp

 • periodiseringar
 • avskrivning enligt plan

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Årsredovisning

 • förvaltningsberättelse
 • resultaträkning
 • balansräkning
 • noter och tilläggsupplysningar
 • revisionsberättelse

10.00Kaffe

Läsa och förstå ekonomiska rapporter

11.30Lunch

12.30Bokslutsanalys och nyckeltal

 • likviditet
 • soliditet
 • räntabilitet
 • marginal

Budgetering

 • budget
 • utfall
 • avvikelse
 • prognos

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Assistenter, sekreterare och andra medarbetare som genom grundläggande kunskaper i företagsekonomi önskar utveckla sig i sitt arbete.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • känna till grundläggande ekonomiska begrepp
 • läsa och förstå ekonomiska rapporter
 • förstå löpande redovisning och konteringar
 • delta i resonemang om ekonomifrågor

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper är nödvändiga.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Martin Krüger

Martin Krüger har varit verksam som revisor, ekonomichef och controller inom en rad olika branscher samt utvecklat individer och organisationer i affärsmannaskap. Han har lång erfarenhet av att bistå företag i ekonomisk styrning, lönsamhetsutveckling och planering.