Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Diplomerad löneadministratör

– utveckla och kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration

 • Kvalitetssäkra dina kunskaper i löneadministration
 • Lär dig rutiner som effektiviserar lönearbetet
 • Håll dig uppdaterad om nya lagar och avtal
 • Så förhåller du dig professionellt till integritet och yrkesetik
Diplomerad löneadministratör

Lär dig det senaste om lön för att framtidssäkra dig i yrkesrollen

Håll dig uppdaterad på det senaste och kvalitetssäkra dina kunskaper

Efterfrågan på välutbildade löneadministratörer är stor. Som löneadministratör har du en viktig roll och alla på arbetsplatsen ser resultatet av ditt arbete. Förutom att sköta de dagliga rutinerna behöver du kunna hantera avtalstolkningar och ibland hitta individuella lösningar. Dessutom kommer fortlöpande nya lagar och avtal som påverkar ditt arbete och som gör att du ständigt måste vara uppdaterad.

Den här diplomkursen ger dig de kunskaper du behöver för att självständigt kunna sköta lönearbetet – med hög integritet och stark yrkesetik.

Utbildningen vänder sig till dig som är löne- och ekonomiassistent och som behöver fördjupade kunskaper om löneadministration och arbetsrätt. Kursen ger de kunskaper som behövs för att sköta kvalificerade arbetsuppgifter inom det löneadministrativa området.

Efter godkända inlämningsuppgifter och ett kunskapstest utfärdas diplom som ett bevis på att du tillgodogjort dig kunskaperna.

Ett diplom som kvitto på kunskaperna

Att vara diplomerad löneadministratör hos Företagsuniversitetet ger dig större trygghet och ökade möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Diplomeringen innebär att du och din arbetsgivare kan vara säkra på att du behärskar och har uppdaterad samt kvalificerad och relevant kompetens inom följande huvudområden:

 • Yrkesetik och ansvar
 • Arbetstid och övertid
 • Skattepliktiga och skattefria förmåner
 • Sjuklönelagen
 • Aktuell lagstiftning
 • Skatter och traktamentsregler
 • Ledigheter enligt lagar och avtal

Program

Block 1

Yrkesetik och ansvar

 • löneadministratörens roll
 • arbetsgivaransvar
 • känslig information
 • personalpolicy
 • försäkringar och pensioner

Introduktion av examensarbetet

 • syfte och mål
 • arbetsfördelning

Arbetstid och övertid

 • arbetstidslagen
 • arbetstidsavtal

Förmåner

 • skattepliktiga
 • skattefria

Sjuklönelagen

 • socialförsäkringsbalken

Block 2

Praktisk arbetsrätt

 • lagen om anställningsskydd (LAS)
 • medbestämmandelagen
 • förenings- och förhandlingsrätt
 • arbetsmiljölagen
 • diskrimineringslagen
 • planerade förändringar
 • rättsfall och AD-domar

Skatter och traktamentesregler

 • skatteförfarandelagen
 • traktamente eller resa på räkning
 • inrikes tjänsteresor
 • utrikes tjänsteresor

Block 3

Ledighet enligt lag och kollektivavtal

 • studieledighetslagen
 • föräldraledighetslagen
 • semesterlagen
 • övrig ledighet enligt lag, samt
 • ledighet enligt avtal

Praktiskt lönearbete

 • lönebearbetning
 • att tänka på vid årets slut

Diplomering

Fakta

Tider

Första dagen i varje block: 10.00-17.00 Övriga dagar: 9.00-16.00. Kaffe serveras från kl. 9.30.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till löne- och ekonomiassistenter samt andra medarbetare som behöver fördjupade kunskaper om löneadministration och grundläggande kunskaper i arbetsrätt. För den som inte tidigare har arbetat med löneadministration rekommenderar vi "Grundkurs i löneadministration".

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • förstå löneadministratörens roll och ansvar
 • tillämpa lagar och allmänna avtal inom det löneadministrativa området
 • utföra sitt arbete med integritet och yrkesetik
 • effektivt sköta det praktiska lönearbetet

Examination

Efter godkända inlämningsuppgifter och närvaro vid samtliga moment utfärdas diplomet "Diplomerad löneadministratör".

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Ann-Katrin Vestberg

Ann-Katrin Vestberg har arbetat med löneadministration sedan 1985 och har lång erfarenhet av att utbilda löneadministratörer på olika nivåer. Hennes dryga 30 år inom löneområdet har ägnats åt praktiskt tillämpning, utveckling av nya generationens löneprogram, utbildning och föreläsningar.

Josephine Borg

Josephine Borg är jurist och har arbetat som advokat på en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer samt varit delägare på Sveriges främsta nischbyrå i arbetsrätt. Hon har också arbetat som bolagsjurist på det internationella golvföretaget Pergo och chefsjurist på Statoil (numera CircleK). Hon är även diplomerad organisationskonsult och har arbetat som affärsutvecklingschef för Food Folk som driver McDonald’s i Norden.