Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Business Management för ekonomer

– verksamhetsstyrning 2.0

 • Sambandet mellan ekonomi och affärsmodell
 • Fördjupad kompetens inom ekonomi
 • Effektiv kommunikation och samarbete
Business Management för ekonomer

Få en övergripande förståelse för verksamhetsstyrning

Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning

Verksamhetsstyrning är på mångas läppar, men vad är det i praktiken och hur når man dit?

Det är naturligtvis ett steg i att få medarbetarna att förstå sin del i verksamheten och bli engagerade - och få alla att sträva mot samma mål.

För dig som arbetar på ekonomiavdelningen är det kanske hög tid att gå från traditionell ekonomistyrning till en mer modern verksamhetsstyrning. För att skapa framtidens arbetsklimat är det angeläget att höja blicken och förstå sambandet mellan ekonomi, affärsmodell och kommunikation. Först då kan du bidra till en strategisk verksamhetsstyrning som i sin tur leder till effektivare resursanvändning och ännu bättre resultat.

På den här sexdagarsutbildningen (2 dagar i månaden i 3 månader) får du fördjupad kunskap om olika moderna och relevanta processer och metoder men även en uppfräschning inom ekonomi, som likviditetens betydelse framför resultatet, den humana balansräkningen och genomgång/repetition av viktiga KPI:er som rörelsemarginal, kassaflöde och lageromsättningshastighet.

Utbildningen kommer genomgående att arbeta med praktiska exempel på olika analysmodeller och tillämpningssätt, där du deltar i praktiska övningar kopplad till de olika delmomenten. Du får möjlighet att resonera kring hur du kan utveckla din samverkan med olika avdelningar utifrån din roll och få en djupare förståelse kring företagets organisation genom olika övningsmoment.

Program

Block 1 – Verksamhetsstyrning

Vad innebär det?

 • verksamhetsstyrning vs. ekonomisk styrning
 • förstå sambandet mellan ekonomi, affärsmodell och resurser.
 • genomgång av begrepp och uttryck för att öka förståelsen för de olika delarna av verksamheten och således ge bättre förutsättningar att utveckla det interna samarbetet
 • human kapitalets betydelse för framgångsrika företag och vikten av den interna kommunikationen för att nå de gemensamma målen utifrån företagets strategi

 

Block 2 – Ekonomi

Fördjupad kompetens inom ekonomi

 • samspelet mellan vd och controller/ekonomichef - vad är viktigast bland nyckeltalen?
 • likviditetens betydelse framför resultatet, hur påverkade pandemin våra prioriteringar?
 • den humana balansräkningen - är den möjlig? Exempel från företag som försökt
 • genomgång/repetition av viktiga KPI:er som rörelsemarginal, kassaflöde och lageromsättningshastighet
 • vilken påverkan får dessa nyckeltal på verksamhetens styrning?
 • är en lång och detaljerad budgetprocess nyckeln till framgång - eller kan den förlama verksamheten?

Block 3 – Go-to-marketstrategier och tillämpning

Praktiska exempel

 • affärsportföljens betydelse för företagets utveckling utifrån ekonomiska och ekologiska aspekter
 • vad innebär go-to-marketstrategi och hur påverkar den företagets olika områden och avdelningar?
 • den externa kommunikationens möjligheter kopplad till produkt, värdegrund och marknad.
 • betydelsen av verksamhetens övergripande samarbete för att starka företagets varumärke

Fakta

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är controller, redovisningsekonom och ekonom och som behöver fördjupa sin kompetens och ta nästa steg i din utveckling.

Metod

Utbildningen kommer genomgående att arbeta med praktiska exempel på olika analysmodeller och tillämpningssätt, där du deltar i praktiska övningar kopplad till de olika delmomenten. Du får möjlighet att resonera kring hur du kan utveckla din samverkan med olika avdelningar utifrån din roll och få en djupare förståelse kring företagets organisation genom olika övningsmoment.

Mål

Målet med utbildningen är att ge kunskaper som behövs för att

 • ha en helhetssyn på verksamhetsutveckling
 • utveckla och arbeta med verksamheters mål, resultat, sammanhang och kritiska affärsmoment
 • se sambandet mellan ekonomi, marknadsföring, organisation och ledarskap
 • kunna kommunicera och samverka med andra avdelningar

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Hotell

Utbildningen genomförs i Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som kommer resande erbjuder vi specialpris på två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.

Kursledare

STOCKHOLM

Ingvill Houmb-Sjölin

Ingvill Houmb-Sjölin har en bakgrund som vd och marknads- och kommunikationsansvarig för en rad internationella företag inom såväl IT och teknik som globala fashionbrands. Hon har arbetat med varumärken som Gucci, Dior och Giorgio Armani med flera. Hon har även erfarenhet inom verksamhetsetablering och global varumärkesutveckling. Ingvill är en van föreläsare, utbildad pedagog och marknadsekonom med ett särskilt intresse för ledarskap och verksamhetsutveckling.

Lasse Folt

Lasse Folt har lång erfarenhet från ledningsgrupper, och har bl.a. varit vd för DesignTorget & optikerkedjan KlarSynt, marknadschef på Stockholmsmässan och försäljningschef på NK. Sedan fem år tillbaka undervisar han på heltid vid högskolor och universitet i bl.a. affärsekonomi, ledarskap och marknadsföring.