Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Budgetering

– från planering till uppföljning

 • Budgeten – en handlingsplan i siffror
 • Håll kontrollen genom kontinuerlig uppföljning
 • Så sätter du realistiska och mätbara mål
Budgetering

Använd budgeten som verktyg för att få verksamheten att växa

Behöver du bli bättre på budgetering? Budgeten är ju inte bara en handlingsplan, utan också redskapet som du kan använda för att styra och utveckla verksamheten.

För att ditt arbete med budgeten ska fungera på bästa sätt behöver du ha en effektiv metod att arbeta efter, samtidigt som du ska känna till alla budgettekniska begrepp.

På Företagsuniversitetets kurs "Budgetering" lär du dig grunderna i budgetarbetet, från planering till uppföljning. Dessutom får du kunskaper om olika budgetmodeller.

Kursen vänder sig till dig som inte är ekonom men som har ett budgetansvar och behöver kunskaper i budgetering. Under de två dagarna får du varva teori med praktik och bland annat arbeta med två konkreta case.

Program

Dag 1

09.45Kaffe och samling

10.00Budgetprocessen

 • strategier och planer
 • krav- och målformulering
 • verksamhetsplanering
 • budgetdokumentet

12.30Lunch

13.30Budgetering i praktiken

 • budgetbegreppet
 • intäktsbudgetering
 • kostnadsbudgetering
 • gemensamma kostnader
 • arbetsfördelning

17.00Avslutning dag 1

Dag 2

09.00Olika typer av budgetar

 • resultatbudget
 • försäljningsbudget
 • kostnadsbudget
 • utgiftsbudget
 • likviditetsbudget

11.30Lunch

12.30Efter budgeten

 • revidering av budget
 • budgetuppföljning
 • prognoser

16.00Kursavslutning

Fakta

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som inte är ekonomer men som har budgetansvar och som behöver fördjupade kunskaper i budgetering.

Mål

Målet är att ge de kunskaper som behövs för att

 • kunna utveckla verksamheten ännu mer
 • budgetarbetet ska fungera effektivt
 • låta budgeten bidra till en effektivare organisation

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt på en kurs genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se

Kursledare

STOCKHOLM

Gunilla Ekedahl

Gunilla Ekedahl är civilekonom med mångårig ledarerfarenhet inom ekonomi, verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning. Hon har ett gediget kunnande inom förändringsarbete såväl strategiskt som operativt, med fokus på ledarskap, grupputveckling, projektmetodik och kommunikation.