Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Påverkansoperationer - ett hot mot verksamheten

– City Masterclass

 • Hantera vilseledande och felaktig information
 • Så parerar man informationspåverkan
 • Hot och hotaktörer – vilka är de?
 • Diskussioner, reflektion och benchmarking
Påverkansoperationer - City Masterclass

City Masterclasses – aktualitet, spetskompetens och djup

Snabbt, lättillgängligt, konkret och utvecklande för dig som vill leva det livslånga lärandet men har ont om tid

Våra City Masterclasses riktar sig till dig som är etablerad i din yrkesroll men vill vässa dina kunskaper och stärka din profil.

Informationspåverkan – ett hot mot verksamheten

 • Pandemin har tydligt påvisat att det har blivit viktigare att kunna hantera vilseledande och felaktig information. Särskilt avsiktligt vilseledande och manipulerad information från illasinnade aktörer – informationspåverkan.
 • Alla typer av verksamheter måste lära sig hur man parerar informationspåverkan.

”Att ha ett högt förtroende och tillit är centralt för alla företag och organisationer. För myndigheter och media såväl som för näringslivet och intresseorganisationer, det är grunden som alla står på!”

Att värja sig mot informationspåverkan idag är något helt annat än vad det var för några år sedan. Utvecklingen vad det gäller spridningen av desinformation och möjligheterna till att manipulera innehåll i exempelvis sociala medier är stor. Idag finns det en global industri när det kommer till varor och tjänster för ogrundad information. I stor utsträckning annonseras och säljs dessa tjänster och varor i öppna kanaler. Allt går att köpa, från falska gräsrotsrörelser till högkvalitativa deepfakes. Respektive aktör behöver identifiera sina egna viktigaste tillgångar och sedan kontinuerligt analysera hotbilden. Vilka hot finns och vilka är hotaktörerna? Ett medelstort företag liksom en normalstor kommun har många ”guldägg” och således finns det många hot. Därför behövs det ett helhetsgrepp där informationspåverkan får ta ett större utrymme i det proaktiva arbetet.

Välkommen till en eftermiddag som ger dig praktiska kunskaper och möjlighet att under sakkunnig ledning diskutera de påverkanshot som finns omkring oss idag!

Program

Agenda

 • Vad är informationspåverkan och hur den genomförs.
 • Ökad förmåga att identifiera informationspåverkan så som deepfakes, desinformation, social manipulation och illasinnad retorik – och förståelse för hur dessa tekniker används för att påverka verksamheten.
 • Hur ni kan utveckla er omvärldsbevakning och er förmåga att identifiera information och händelser i omvärlden som kan användas för att skada er egen eller era samarbetspartners verksamhet.
 • Att upptäcka risker och möjliga hot mot din verksamhet, både mot enskilda medarbetare som mot kunder och varumärket? Vilka målgrupper som är särskilt sårbara.
 • Hur du skapar medvetenhet internt och tar ett strategiskt helhetsgrepp på hanteringen.
 • Hur du kan arbete proaktivt och hur du ska reagera vid olika händelser?

Fakta

Deltagare

Den här City Masterclassen vänder sig till dig som är chef eller arbetar med personal, säkerhet och kommunikation och till ledare som har en viktig position, eller det yttersta ansvaret, i verksamhetens krishantering. Vi vänder oss till alla sektorer, nivåer, branscher och organisationer. 

Kursledare

Anton Lif är specialist på påverkansoperationer och kommunikation. Anton arbetar som Crisis Management-konsult på Combitech, ett oberoende bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab. Tidigare så arbetade Anton vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops), där han varit med och byggt upp förmågan i Sverige.

Mer om Anton:

Mål

Målet med den här eftermiddagen är att du ska få aktuell kunskap och möjlighet att diskutera frågor kring informationspåverkan och vilka risker som finns kopplat till den egna verksamhet

Tid och plats

Kl.13.00 -16.00 i Posthuset på Vasagatan 28. Vi avslutar med ett glas vin och mingel/nätverkande.

Vad är en City Masterclass?

City Masterclassen kombinerar aktuell kunskap i form av input från en expert med efterföljande diskussioner, problemlösning samt reflektion och nätverkande.

Bokning och rådgivning

Ring 08-600 62 00 eller kontakta oss via e-post för bokning, information och kursrådgivning. Du kan också boka plats direkt genom att klicka på "Boka" i kurskalendariet. E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se