Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Vidgade Vyer

Dilemman - vad gör jag nu?

2022-06-15 Katarina Parneby

Inte sällan uppstår situationer där man som assistent behöver fatta ett beslut, antingen snabbt ”on your feet” eller efter en stunds funderande. Nu får du chansen att ta ställning till ett par svåra frågor som kan dyka upp i arbetet och att jämföra dina egna tankar med vår panel som består av Marie Åkesson, tidigare VD-assistent på Systembolaget med många års erfarenhet av rollen och dess utmaningar, hennes tidigare chef på Systembolaget Magdalena Gerger samt Kajsa Tamsen, partner på Inhouse och erfaren chef.

Nu var det dags och testa hur vi hanterar problemen som vi ställs inför ibland.

Dilemma 1

Kort sammanfattat: "Du har arbetat länge med din chef. Han fick en stroke, men är tillbaka på jobbet. Men.. hur mår han egentligen? Helt plötsligt är han elak mot sina medarbetare och mot dig. Vad gör du?"

Marie: Jag hade talat med chefen igen. Sagt: "jag upplever det här, vad kan vi göra åt det?" Hjälper det inte, vänd dig till styrelseordförande dvs. chefens chef. Fokus på att hjälpa, inte skamma. 

Magdalena: Viktigt att agera utifrån din egen kompass, dina värderingar. Men också bolagets och personernas bästa. Viktigt att goda relationer finns, har byggts upp redan innan. Gnäll inte, basera på fakta. Assistenten är en naturlig kontakt mot styrelseordförande. 

Röster i publiken: Jag hade kontaktat frun först om man haft mycket kontakt under sjukdomstiden. HR är en också en viktig part. Viktigt att ta hänsyn till personens känslor, empati, ge möjlighet till egen insikt. 

Dilemma 2

Kort sammanfattat: Du är assistent till ekonomichefen. Rykten kommer om spelmissbruk, men hon förnekar. Media ringer och publicerar info som pekar mot chefen. Chefen är på resa i USA. Hur hanterar du chefen och medarbetarna som vill veta alla detaljer? 

Magdalena: Bolagets bästa och värderingar är viktiga i en sådan här situation. I det här fallet bör du agera, men viktigt också att andra gör det. Informera VD tidigt. Prata med din chef, det kan bli ett jobbigt samtal men försök vara ärlig och rak på sak. Håll dig kort och till fakta mot medarbetarna, sprid inte rykten. 

Kajsa: Det finns många kriser runt oss, viktigt att man vet hur man hanterar i olika typer av kriser som uppstår så att man känner sig trygg. Var faktabaserad. 

Marie: Håll huvudet kallt! Rutiner! Underrätta VD fort! En krisgrupp kanske ska aktiveras? 

Ur publiken: Tänk på utbildning i krishantering, innan det händer! Öva på kriser! Medarbetare har behov av att prata om en kris, underskatta inte det!