Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Stockholm Talent Summit

Rekryterarna kan rädda Sverige

2017-06-29 Daniel Kjellsson

Nyligen samlades ledande forskare, psykologer och rekryterare för Stockholm Talent Summit, en konferens från Företagsuniversitetet om framtidens arbetsmarknad. Forumet är tongivande för samtal om hur vi kan hjälpa världsbefolkningen in i en ny ekonomi.

Även i Sverige måste vi accelerera omställningen för att rädda jobben. Det skriver Företagsuniversitetets vd Stefan Haglund.

stefan-haglund

En armé av robotar innebär inte massarbetslöshet imorgon. Precis som att det miljöhot vi lever under inte gör sig påmint i vardagen, varje dag. Men det vore ett misstag att låta utmaningar med vaga karaktärsdrag lura till inaktivitet.

För isarna smälter och jobben försvinner.

Enligt amerikanska rapporten “Robots and jobs…” (Acemoglu, M.I.T.) från 2017 förlorar i genomsnitt sex människor jobbet för varje robot som introducerades i en arbetsstyrka om 1000 personer. Robotar beräknas ha lagt beslag 670 000 amerikanska jobb mellan 1990-2007. När The New York Times kommenterade studien noterade man att då tidigare teorier hade målat upp en utveckling i vilken en del jobb försvann men andra tillkom, var det nu – med riktig data till hands – mer dystert. Jobb försvann men kom inte tillbaka.

En EU-rapport visar samtidigt att en femtedel av alla i arbete har sett sin kompetens bli överflödig de senaste två åren. En del av oss kommer att se hela arbetslivet förändras, andra enbart delar av sina nuvarande roller. Få kommer att uppleva ingen förändring alls.

Detta borde, enligt ekonomisk teori, inte vara något problem. Automation och digitalisering effektiviserar. Produktivitet ökar. Vinster ökar, någonting som i slutändan når kundens fickor. Huvudvärken är att ingen existerande data tyder på att så blir fallet nu. Snarare så bidrar automationen till att löner sänks och jobbtrygghet försvinner. Många västländer har upplevt en besvikande löneökning de senaste tjugo åren.

Istället strömmar vinster och kompetens till ett fåtal superföretag vars makt och inflytande ökar. Denna elit bor och verkar sällan i närheten av de områden i vilka de automatiserar bort jobb. Människor utmanas av att arbeten finns – men i nya former och inom branscher de är illa förberedda på att konkurrera i.

Det är nu, innan populisterna skruvar upp volymen, vi måste accelerera arbetet för en sund övergång in i nästa industriella revolution. “Alla ska med.” Det stämmer att bönderna en gång flyttade till städer och att tillväxten fortsatte. Oavsett om man hör till dem som anser att steget är kortare, eller längre, då en lastbilschaufför nu ska bli mjukvaruutvecklare, så måste omställningen börja.

  • Rekryterarna har position att rädda Sverige. Investera i och utnyttja våra framgångsrika rekryteringsföretag. De sitter med fingret på arbetsmarknadens puls, är perfekt positionerade mellan arbetsgivare och arbetsmarknad och karakteriseras redan av den snabbrörlighet vi andra måste åt.
  • Arbetsförmedlingens vara eller icke-vara är en icke-diskussion. En kompetent oxh effektiv instans måste finnas. Att nöja sig med annat vore som att acceptera en halvdan sjukvård. 
  • Det är affärskritiskt att företag knyter strategiska band med utbildningsleverantörer. Anställda kommer att behöva kontinuerlig kompetensutveckling i intensivformat. Uppmuntra individens flexibilitet och förmåga att anpassa och lära. 
  • Det måste bli lättare att starta och driva ett levebrödsföretag. Vi befinner oss i ett paradigmskifte i vilket varje anställd rör sig från att vara en kugge i ett maskineri till att förväntas kunna se och skapa värde av egen kraft. Idag skapas 80 procent av alla nya jobb i små och mellanstora företag. 
  • Samhällets stödfunktioner måste moderniseras. Arbetslöshet kommer exempelvis att se annorlunda ut. Att frekvent vara delvis arbetslös kan bli vanligt. Och att delvis behöva bidrag. Vi kommer att behöva våra stödfunktioner närmare oss i mer flexibla former. Checka in, checka ut. Gå framåt.

Stefan Haglund är vd på Företagsuniversitetet. Företagsuniversitetet ägs av Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet.