Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Stockholm Talent Summit

Stockholm Talent Summit

Stockholm Talent Summit är en interaktiv konferens om framtidens rekrytering. Den 15 juni samlas Sveriges bästa HR- och rekryteringsexperter på Fotografiska museet i Stockholm. Boka din plats nu direkt.

Vänner, kollegor och konkurrenter samlas för en heldagsnätverkande, fortbildning och diskussion kring framtiden för vår bransch. Vi studerar de bästa kollegornas strategier, lyssnar på ledande internationella experter och hör svenska forskare tolka de trender som syns.

Den här bloggen fungerar som en uppladdning och en introduktion till Stockholm Talent Summit 2016. Nu kör vi!

Sveriges bästa rekryterare: Nils Hallén

2016-06-13 Daniel Kjellsson

Stockholm Talent Summit är en heldagskonferens om framtidens rekrytering. Den 15 juni samlas branschen på Fotografiska i Stockholm. Som uppladdning publicerar vi en intervjustafett med landets ledande rekryterare.

Idag: Nils Hallén, konsult, utbildare och författare (till nysläppta boken Rekrytering och urval) i ledarskap och HR. Nils har en bakgrund som HR-chef och VD.

Nils, vad karaktäriserar en bra rekryterare?

– Goda kunskaper om både hur man hittar kandidater och hur man gör bedömningar. En bra rekryterare ägnar mycket tid åt omvärldsbevakning kring nya trender men håller sig också uppdaterad om urvalsmetoder. Ett intresse för ny forskning och best practice är nödvändigt. Det gäller också att kunna arbeta strukturerat och ha förmåga att kunna argumentera för sin sak.

Hur tror du att rollen som rekryterare kommer att förändras?

– Det kommer att bli en tydligare uppdelning mellan att hitta och att bedöma kandidater. Rekrytering är ett dubbelsidigt uppdrag, där det gäller att kunna sälja in organisationen och hitta bra kandidater, samtidigt som man ska kritiskt granska dessa kandidater. Det är en utmaning att sitta på båda stolar och jag tror att vi kommer att se fler specialister inom båda

Vad är det mest utmanande med att arbeta med rekrytering?

– Den stora utmaningen är att ta oss tid att analysera all den data vi har, eller kan skaffa, om våra kandidater.

Vad är det bästa som någonsin publicerats rörande rekrytering?

– The Oxford Handbook of Personnel Assessment and Selection.

Nämn en kollega du respekterar.

Karin Benyamine, interim HR-chef. Hon lyckas kombinera djup kunskap och strukturerat tillvägagångssätt med värme och mod att utamana.

- - - - - - - - - -  

Missa inte Stockholm Talent Summit den 15 juni – konferensen med fokus på framtidens rekrytering. Boka din plats idag.

Sveriges bästa rekryterare: Kristina Jakobsson

2016-06-10 Daniel Kjellsson

Stockholm Talent Summit är en heldagskonferens om framtidens rekrytering. Den 15 juni samlas branschen på Fotografiska i Stockholm. Som uppladdning publicerar vi en intervjustafett med Sveriges bästa rekryterare.

Idag: Kristina Jakobsson, HR-chef på Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm, en av Sveriges ledande affärsjuristbyråer. Kristina driver också verksamheten Five Times HR som utför personbedömningar och jobbar med coaching och utveckling av individer och grupper.

Kristina, vad karaktäriserar en bra rekryterare?

– En bra rekryterare tror jag tänker utanför invanda ramar och vågar utmana en kravprofil. Jag tror också att en bra rekryterare värderar och odlar alla nya kontakter med människor oavsett vilken bakgrund de har. Många yrken idag är specialiserade eller inom nya kompetensområden och har en liten kandidatbas – då behöver man kunna använda nya perspektiv för att hitta rätt person för jobbet.

Vilka är dina starka sidor?

– För mig handlar rekrytering om utveckling, av en organisation och en individ. Jag är en ganska nyfiken person som gärna provar nya tankesätt, och jag tror att mina största styrkor som rekryterare handlar om att bedöma kandidaternas förmågor och hitta och beskriva deras potential för utveckling. Jag blir nog aldrig mätt på den härliga känslan av att hjälpa någon till sitt nya drömjobb, eller se en organisation förnyas genom starka medarbetare.  

Hur tror du att rollen som rekryterare kommer att förändras?

– Jag tror att rollen kommer att handla mer och mer om att tänka framåtriktat och på människors och organisationers behov av utveckling, att bli ännu bättre på att bygga rekryteringsprocesser som vaskar fram personer som har rätt förutsättningar framåt, snarare än rätt CV när man blickar bakåt.

Vad är det mest utmanande med att arbeta med rekrytering?

– Man måste alltid utmana sig själv och sina fördomar, invanda tankemönster. Det finns alltid en risk för oss som rekryterar att falla in i strukturer som inte leder till att vi stöder det bästa rekryteringsbeslutet, och man behöver vara ödmjuk inför det när man har den här sortens arbete.

Vad är det bästa som publicerats om rekrytering?

– När jag läser så faller jag ofta tillbaka på mitt intresse för det som skrivs om mänskliga beteenden. Just nu gillar jag “The Happiness Track” av Emma Seppälä, som handlar om vikten av att vara insiktsfull snarare än kravfylld i sin utveckling. Den tänker jag mycket på när jag funderar över hur vi utvecklar våra talanger i prestationsinriktade företagskulturer. Jag älskar också “The Culture Map” av Erin Meyer, som är intressant läsning för alla talanger som ska utvecklas och bli framgångsrika i mångkulturella verksamheter.

Nämn en kollega du respekterar.

Susanna Aronsson på 360 Rekrytering. Hon är en otroligt duktig rekryterare och headhunter som uthålligt vänder på varje sten tills hon hittar precis rätt kandidater för uppdragen.

- - - - - - - - - -  

Missa inte Stockholm Talent Summit den 15 juni – konferensen med fokus på framtidens rekrytering. Boka din plats idag.

Sveriges bästa rekryterare: Gunilla Andersson

2016-06-08 Daniel Kjellsson

Stockholm Talent Summit är en heldagskonferens om framtidens rekrytering. Den 15 juni samlas vi på Fotografiska i Stockholm. Som uppladdning till Stockholm Talent Summit publicerar vi nu en intervjustafett med ledande branschprofiler.

Idag: Gunilla Andersson, ägare av Almitra och mångårig rådgivare inom HR och rekrytering till små och stora företag. Gunilla är medförfattare till nysläppta boken Rekrytering och urval.

Gunilla, vad karaktäriserar en bra rekryterare?

– En bra rekryterare behöver ha kunskaper om hur man designar en kvalitativ rekryteringsprocess och vara insatt i olika metoders validitet eller träffsäkerhet. Hen behöver också vara strukturerad, analytisk och kommunikativ. En god självinsikt är även en fördel eftersom man då troligtvis har större möjlighet att hantera generalisering och fördomar. Att vara kontaktskapande och kunna vara professionell utan att vara formell är en styrka.

Hur tror du att rollen som rekryterare kommer att förändras?

– Jag tror att det kommer att vara mer fokus på genomarbetade rekryteringsprocesser där fler steg kommer att genomföras. Det gör att rekryterare måste vara mer pålästa om forskning och metoder. Nya metoder dyker upp och det gäller att hänga med och utvärdera.

Vad är det mest utmanande med att arbeta med rekrytering?

– Att hitta en balans mellan snabba metoder å en sida och kvalitativa metoder å andra sidan. De flesta chefer som rekryterar vill gärna att rekryteringen ska vara klar igår! En utmaning kan också vara att hantera den enorma mängd information som finns tillgänglig om kandidater. Med webbsökningar är utmaningen att sålla i informationen och på förhand bestämma vad man ska välja – respektive välja bort – kandidater på för typ av information.

Vad är det bästa som någonsin publicerats om rekrytering?

– Vilken bra fråga – men vad svår att svara på! Espen Skorstads bok “Rätt person på rätt plats” var fram tills vår bok Rekrytering och urval släpptes bäst in genren, hehe. Daniel Kahnemans “Tänka snabbt och långsamt” är en bra inspirationsbok vad det gäller beslutsfattande.

Nämn en kollega du respekterar.

Gabrielle Ödhammar som arbetar med Nordeas rekryteringsprocess. Gabrielle har en gedigen kunskap inom området och kombinerar det med ett ödmjukt förhållningssätt och ett stort mått av klokskap.

- - - - - - - - - -  

Missa inte Stockholm Talent Summit den 15 juni – konferensen med fokus på framtidens rekrytering. Boka din plats idag.

Framtidens rekrytering: “Våra krav på arbetsgivaren har förändrats”

2016-06-02 Daniel Kjellsson

Stockholm Talent Summit är en heldagskonferens om framtidens rekrytering. Den 15 juni samlas branschen på Fotografiska i Stockholm. Som uppladdning publicerar vi en intervjustafett med landets ledande rekryterare.

Idag: Louise Junghahn, senior rekryteringskonsult på – och ägare av – Junghahn & Partners. Junghahn & Partners rekryterar chefer, ledare och seniora specialister inom marknadsföring, kommunikation, HR och ekonomi.

Louise, vad karaktäriserar en bra rekryterare?

– Ett genuint intresse för människor. För att lyckas hitta ”rätt” kandidat för en tjänst krävs att du förstår vad kandidaten har med sig för arbetslivserfarenhet, livserfarenhet, personliga egenskaper, framtida potential och förväntan på nästa roll och arbetsgivare. Du måste ha intresset och förmågan att ta reda på det. För att göra den ”optimala matchningen” måste du också ha förmågan att på ett mycket bra sätt, sätta dig in i och förstå företagens behov, förväntan och vilka utmaningar de står inför.

Vilka är dina starka sidor?

– Jag tror att det i grund och botten handlar om att jag har en passion för det jag gör! Jag tycker verkligen att mitt jobb är jätteroligt och brinner för det och dess samtliga komponenter. Som jag ser det är min uppgift att hjälpa människor till arbete parallellt med att hjälpa företagen till framgång. För mig är det en viktig uppgift och jag känner att jag bidrar med någonting positivt. Jag tror också mycket på att agera professionellt och respektfullt gentemot alla parter. ”Återkoppling” och ”kommunikation” är två saker jag arbetar mycket med i mina rekryteringsprocesser och då självklart både mot kunder och kandidater.

Du har till viss del själv drivit debatten om “hållbar rekrytering” i Sverige. Varför är det en viktig utveckling?

– Jag vill att varje rekrytering jag gör blir en lyckad och lönsam affär för kandidaten och företaget. Hur vi som människor förhåller oss till arbete och arbetsgivare har förändrats i grunden under de senaste 10 åren och vi har idag helt andra krav på företagen vi arbetar för. Det har vi bland annat skrivit om på vår blogg. Idag finns det ofta ett glapp mellan vad företaget tror att medarbetare vill ha och vad medarbetaren faktiskt önskar av sin roll, arbetsplats och utmaning. Det är grunden till framgångsrik “matchmaking” och någonting vi måste fullt förstå för att skapa en kvalitativ arbetsmarknad.

Hur tror du att rollen som rekryterare kommer att förändras?

– Det kommer att krävas att du som rekryterare blir mer mångsidig. Du kommer att behöva förstå och hantera det faktum att vi nu lever i en digital miljö, vilket kommer att stöpa om vår bransch. Vårt arbetssätt och våra processer kommer att se annorlunda ut på sikt.

Nämn en kollega du respekterar.

–  Charlotte Hoflin. Hon är intelligent, affärsorienterad och har förmågan att se människors potential.

- - - - - - - - - -  

Missa inte Stockholm Talent Summit den 15 juni – konferensen med fokus på framtidens rekrytering. Boka din plats idag.

Snabbguide till fördomsfri rekrytering

2016-05-31 Daniel Kjellsson

Vardagen förändras snabbt för alla som arbetar med rekrytering. Nya och mer avancerade metoder finns tillgängliga, de sociala medierna förändrar landskapet och forskningen på området går djupare. Vi ställer också högre krav på företag och individer omkring oss.

Stockholm Talent Summit är en interaktiv heldagskonferens om framtidens rekrytering. Inför konferensen (15 juni) tittar vi närmare på några av de utmaningar branschen står inför. Att motverka fördomars inflytande inom rekrytering är en sådna. Studier som visar att mångfald i ett företag ökar innovationstakten.

Åsa Edman-Källströmer är VD på rekryteringsföretaget TNG, bolaget som gjort fördomsfri rekrytering till sitt signum.

Åsa, ingen vill vara styrd av fördomar. Hur menar ni att svenska företag idag – mer eller mindre omedvetet – låter fördomar påverka rekryteringsprocessen?

– Vi är alla fördomsfulla. Det tar 0,5 millisekunder för en människa att “bedöma” en medmänniska och därmed låta det påverka ett beslut. Det handlar om att inse och skaffa verktyg för att hålla sig så objektiv som möjligt under en rekrytering. Det är tyvärr vanligt att människor rekryterar personer som man är bekväm med – som påminner en om en själv. Många rekryterar för det sociala umgänget kring fikabordet och inte för den kompetens behövs.

Någonting som direkt motverkar mångfald, alltså?

– Det gynnar affären om medarbetarna speglar kundbasen. Idag finns det studier som visar att mångfald i ett team ökar innovationstakten. Men det finns tyvärr glapp mellan insikt och praktisk handling. Forskning visar att kreativitet, innovation och öppenhet ökar när olika sorters människor arbetar ihop – ändå finns det omedvetna fördomarna som fungerar som ett filter på arbetsmarknaden. Man fortsätter att arbeta som man alltid har gjort.

Hur stort problem är fördomar inom rekrytering är i Sverige idag?

– Jag ser ofta hur talanger väljs bort på felaktiga och ibland diskriminerande grunder. Det är ett slöseri på kompetens, speciellt när det råder kompetensbrist i Sverige. Bortsortering blir konsekvensen av att man låter medvetna eller omedvetna fördomar styra valet av individer baserat på ålder, kön, bakgrund – och allt vanligare – namn. Man tittar sällan på affärsvärdet och matchar sökande utifrån det. Istället går man på magkänslan. Men man behöver sällan en kopia av sig själv – utan en medarbetare som kan komplettera teamet.

Ni arbetar med "omvänd rekrytering". Vad är det?

– Vi lyfter fram kompetens framför magkänsla och kompisrekryteringar. Istället för att titta på ett CV först och eventuellt bli färgad av det (layout, kandidatens ålder, namn, bild och så vidare) så låter vi alla kandidater genomföra utvalda arbetspsykologiska screeningtester enligt en vetenskapligt beprövad metod. Först därefter gör vi ett urval.

Det skulle också kunna kallas att “riskminimera” eller “optimera”. De bästa kandidaterna kommer med, oavsett.

– Vi kan på detta sätt göra en så objektiv bedömning som möjligt och ge alla sökande samma förutsättningar. Vi minimerar risken att någon vass talang väljs bort på grund av – ofta omedvetna – fördomar som just ålder, bakgrund, namn och kön. Vi brukar kalla det “testa först, fråga sen” – vilket är helt omvänt hur traditionell rekrytering idag fungerar där man oftast bara testar slutkandidaten.

– Jag tror att trender som blindrekrytering (blind-CV, blindauditions, blindintervjuer och så vidare) kommer allt starkare. Vi ser ett ökat intresse för detta bland våra kunder och ett led i detta för oss på TNG är att vi exempelvis tagit bort möjligheten för kandidater att registrera sin ålder i vårt system. Vi anser inte att det är relevant för arbetet som ska utföras och har därför valt att ta bort det.

Hur tror du att rollen som rekryterare i övrigt kommer att förändras framöver?

– Rekryteraren kommer att fortsätta vara viktig i relationsskapande med kunder och kandidater men rekrytering som process kommer att bli mer automatiserad och digitaliserad. Arbetssökande idag vill lägga allt mindre tid på att söka jobb och företagen vill ha mer och mer information. Att balansera det kommer att bli en utmaning.

- - - - - - - - - -  

Robotrekrytering, personlighetstester och en alltmer global arbetsmarknad. Stockholm Talent Summit är en heldagskonferens om framtidens rekrytering. Boka din plats idag.

Sveriges bästa rekryterare: Anna Kleinwichs Magnusson

2016-05-30 Daniel Kjellsson

Stockholm Talent Summit är en heldagskonferens om framtidens rekrytering. Den 15 juni samlas branschen på Fotografiska i Stockholm. Som uppladdning till Stockholm Talent Summit publicerar vi nu en intervjustafett med landets ledande rekryterare.

Idag: ett videosvar från Anna Kleinwichs Magnusson.

Anna har under flera år matchat konsultuppdrag och skött rekrytering av kreatörer hos Stockholms Skrivbyrå. Hon har nyligen startat systerbyrån Knack Rekrytering som hjälper marknads- och kommunikationsavdelningar att hitta medarbetare med förmåga att möta de utmaningar som digitaliseringen skapar.

I filmen resonerar hon kring rekryterarens och företagens utmaningar idag och i framtiden.

 

 

- - - - - - - - - -  

Missa inte Stockholm Talent Summit den 15 juni. Vardagen förändras snabbt för alla som arbetar med rekryteringsfrågor. Nya och mer avancerade metoder finns tillgängliga, de sociala medierna och tekniken förändrar landskapet och forskningen på området går djupare.

Stockholm Talent Summit ger global utblick och lokal insikt. Boka din plats idag.

Sveriges bästa rekryterare: Sabine Andersdotter

2016-05-25 Daniel Kjellsson

Stockholm Talent Summit är en heldagskonferens om framtidens rekrytering. Den 15 juni samlas branschen på Fotografiska i Stockholm. Som uppladdning publicerar vi en intervjustafett med landets ledande rekryterare.

Idag: Sabine Andersdotter. Sabine flyttade från “flakmoped och landsort” till Stockholm för 15 år sedan och startade sitt första bolag. Hon driver idag ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag – Talent & Partner.

FullSizeRender

 

Sabine, vad karaktäriserar en bra rekryterare?

– Du måste vara lyhörd för både kund och kandidat och se matchen däremellan. Jag skulle också hävda att det krävs ett genuint intresse för att hjälpa både kund och arbetssökanden på bästa tänkbara sätt. Det mänskliga är så uppenbart viktigt när det gäller rekrytering, men kan ibland förbises. En bra rekryterare är human och tar människan i beaktning. Jag tycker till exempel att det är alla rekryterares skyldighet att stötta, hjälpa och ge tips och råd – även när kandidaten inte får jobbet.

Att vara arbetssökande kan i processen vara en förhållandevis utsatt position.

– Precis, för många är det jättejobbigt att gå utan jobb. Och det är också väldigt krävande att söka jobb. Då behöver man stöd och en rekryterare på “sin” sida. Ett av de vanligaste klagomålen på rekryterare är att de inte återkopplar till kandidater som inte fick jobbet och det tycker jag visar en kristallklar brist på humanitet.

Vilka är dina starka sidor?

– Jag tycker att jag ha de positiva egenskaper jag nyss nämnde och jag försöker alltid hjälpa på alla sätt jag kan, oavsett om jag kan tjäna pengar på det eller inte.

Hur tror du att rollen som rekryterare kommer att förändras?

– Teknologi och digitalisering ökar hela tiden de volymer vi kan arbeta med, hur effektiva vi kan vara och hjälper oss med mänskliga tillkortakommanden (som att hålla koll på en stor mängd individer och information samtidigt, återkopplingar och så vidare). Jag tror också att det “personliga” och det “professionella” kommer att flyta samman. Du kan inte vara en person på Facebook och en helt annan på LinkedIn, till exempel. Detta kommer att underlätta när vi kollar referenser och gör våra bakgrundskontroller.

Vad är det mest utmanande med att arbeta med rekrytering?

–  Att vi jobbar med människor, naturligt nog. Lika spännande som det är, lika utmanande är det. Med människor kommer känslor, idéer och pretentioner. Ibland har man tänkt att det vore enklare ifall vi sålde skyltdockor, hehe. Då jag jobbar mycket gentemot mediebranschen har de senaste åren också krävt en ständig uppkoppling gentemot de stora förändringar som sker. Någontign som är vedertaget idag behöver inte gälla imorgon.

Nämn en kollega du respekterar.

– Min kollega Jessica Dicklén. Det finns en glädje och en värme hos henne som gör att hon inte lämnar någon oberörd vid intervjutillfället. Hon har rosor på kinderna, ansvar i hjärtat och den eviga ambitionen att ge varje individ hon möter både självförtroende och ett nytt jobb.

- - - - - - - - - -  

Missa inte Stockholm Talent Summit den 15 juni. Vardagen förändras snabbt för alla som arbetar med rekryteringsfrågor. Nya och mer avancerade metoder finns tillgängliga, de sociala medierna och tekniken förändrar landskapet och forskningen på området går djupare. Stockholm Talent Summit ger global utblick och lokal insikt. Boka din plats idag.

Sveriges bästa rekryterare: Jonas Chrigström

2016-05-23 Daniel Kjellsson

Stockholm Talent Summit är en heldagskonferens om framtidens rekrytering. Den 15 juni samlas branschen på Fotografiska i Stockholm. Som uppladdning till Stockholm Talent Summit publicerar vi nu en intervjustafett med landets ledande rekryterare.

Idag: Jonas Chrigström från Chrigström Consulting, rekrytering inom försäljning och marknadsföring.

Jonas, vad karaktäriserar en bra rekryterare?

– Jag skulle säga: Kombinationen att både förstå uppdragsgivarens kravprofil och marknadens utmaningar samtidigt som man ser kandidatens styrkor och lyssnar till dess karriärönskemål.

Vilka är dina starka sidor?

– Nyfikenhet och viljan att hjälpa personer till sitt nästa drömjobb. Jag strävar alltid efter att jobba som ett team med både arbetsgivare och kandidat. Jag tycker också att jag varit framgångsrik med att bygga ett starkt nätverk av oerhört duktiga människor som jag kan erbjuda spännande jobb till.

Hur tror du att rollen som rekryterare kommer att förändras?

– Vi kommer att se fler verktyg för matchning. Branschspecifika och som är helt mobilbaserade. LinkedIn som ensam spelare räcker inte till längre. Jag tror också att bakgrundskontroller kommer att spela en allt större roll framöver.

Mer?

– En sak det talas mycket om när jag möter kollegor i branschen är suget efter sätt att nå dem som inte aktivt söker nytt jobb, vilket ofta är de största stjärnorna. Bland de uppdrag som mitt bolag huvudsakligen arbetar med – försäljning och marknadsföring inom mediebranschen –  är det verkligen arbetstagarens marknad och då kommer också employer branding att bli viktigare.

Vad är det mest utmanande med att arbeta med rekrytering?

– Du är inte bättre än din senaste rekrytering, det gäller att toppleverera varje gång. Konkurrensen av andra duktiga rekryteringskonsulter och bolag är stor – det är alltid någon annan som vill åt dina uppdragsgivare. För att lyckas så är det viktigt att man utvecklas ihop med sina uppdragsgivare för att förstå deras marknad och utmaningar.

Nämn en branschkollega du respekterar.

Louise Junghahn, hon är skarp, ambitiös och nyfiken

- - - - - - - - - -  

Missa inte Stockholm Talent Summit den 15 juni. Vardagen förändras snabbt för alla som arbetar med rekryteringsfrågor. Nya och mer avancerade metoder finns tillgängliga, de sociala medierna och tekniken förändrar landskapet och forskningen på området går djupare. Stockholm Talent Summit ger global utblick och lokal insikt. Boka din plats idag.

SIFO: Rekrytering är affärskritiskt – men svårare än någonsin

2016-05-19 Daniel Kjellsson

Att hitta rätt person är den viktigaste frågan när det gäller chefsförsörjning. En förmåga som kan vara affärskritisk, men som fler än var tionde HR-chef på stora svenska bolag, anser att den egna organisationen lider brist på. Det visar en nyligen genomförd SIFO-undersökning.

I dagens transparenta och digitaliserade värld har det blivit allt mer komplext att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Branschens fortsatta utmaningar och framtidens rekrytering står i fokus under annalkande Stockholm Talent Summit.

stockholm-talent-summit-sifo

 

Henrik Engstam, vd på Brightmill, som specialiserat sig på interim management, personaluthyrning av chefer, håller med om att området är högaktuellt.

– Rekryteringsprocessen kan vara både knepig och utdragen, inte minst när det gäller chefstillsättningar inom vissa branscher. Ofta kan det ta upp till ett halvår innan en ny person är på plats och då kanske man ändå inte har hittat helt rätt, säger Henrik.

Enligt en färsk SIFO-undersökning där 300 HR- och personalchefer fått betygsätta det egna företaget när det gäller chefsförsörjning på hög nivå, anser 15 procent att förmågan att hitta rätt person, är otillräcklig. Samtidigt som i stort sett samtliga tillfrågade menar att detta är absolut viktigast.

Röster från SIFO-undersökningen om vad man kan bli bättre på när det gäller chefsförsörjning:

  • ”Att få in kvinnliga chefer”
  • ”Att ha externa samarbetspartners tillhands när det behövs.”
  • ”Att bli snabbare på att få en ny person på plats och att kompetens går före interna rekryteringar.”
  • ”Att ha en bättre successionsplanering.
  • ”Talent Management och Employer Branding.”

Fotnot: Undersökningen genomfördes under februari och mars 2016. 300 HR- och personalchefer intervjuades och de representerade företag med fler än 250 anställda inom ett stort antal branscher.

 - - - - - - - - - - 

Vill du få en global uppdatering kring framtiden för rekryteringsbranschen? Stockholm Talent Summit samlar Sveriges och världens bästa rekryteringsexperter för en heldags diskussion och fortbildning. Boka din plats redan idag!

Vill du bli rekryterad av en robot?

2016-05-10 Daniel Kjellsson

Stockholm Talent Summit är en interaktiv konferens om framtidens rekrytering. Den 15 juni samlas vi på Fotografiska i Stockholm för en heldags nätverkande, fortbildning och diskussion.

photo-1439459615612-2f585873ca7a

 

Dr Michal Kosinski, professor på Stanford, flyger till Stockholm för att medverka på konferensen. Dr Kosinski menar att rekrytering kommer att lämna konstgjord observation som tester och intervjuer för att istället handla om reella observationer, som skriven text, Facebook-delningar och surfhistorik.

Varje dag lämnar du hundratals digitala fotavtryck efter dig. Det är dessa digitala spår som, enligt Kosinski, innebär en exempellös möjlighet för rekryterare att med hjälp av faktiskt beteende, snarare än genomtänkta intervjusvar, studera och analysera en människas styrkor och svagheter.

Ur Dr Michal Kosinskis föreläsning:

• Klick, läsningar och "likes": Vad dina digitala spår säger om dig

• Robotrekrytering

• Enkel och kostnadseffektiv analys av tusentals människor

• samtidigt

• Rekrytering möter "big data"

• Så använder en ensam rekryterare tekniken manuellt

Se hela programmet här eller ladda ner som pdf.

Ring 08-600 62 00 till Monica Granberg eller Anne Ivarsson för bokning. Du kan också boka plats direkt genom att klicka här.