Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Stockholm Project Summit

“Projektledare är ett framtidsyrke”

2017-10-16 Daniel Kjellsson

Nils Lindell är föreläsare, författare och konsult med över 20 års erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och affärsmannaskap. Inför Stockholm Project Summit bad vi honom titta djupt i spåkulan och förutse nästa generations projektledare.

Om vi börjar med stora penseldrag – hur ser du på framtiden för rollen som “projektledare”?

– Jag ser en stark framtid för rollen men den kommer samtidigt att ständigt utvecklas för att vara så effektiv som möjligt i den miljö man rör sig. Allt mer av våra arbetsuppgifter är utvecklingsarbete i olika former medan rutinuppgifter tas över av artificiell intelligens. Nu automatiseras även intellektuellt rutinarbete. Det betyder att vi kommer att jobba än mer i projekt eller projektliknande former i framtiden.

Vilka har varit de största förändringarna i rollen de senaste 5 åren?

– Att det agila perspektivet och den flexibla metodiken allt mer integreras i de flesta projekt. Det medför att vi ser det engagemang, den lust och drivkraft man ofta finner i väl genomförda agila projekt ta plats även i mer traditionellt styrda projekt.

Hur spår du att rollen kommer att förändras de kommande 5 åren?

– Jag tror att delar av den traditionella metodiken kommer att bli mer underordnad projektledarens roll att engagera och motivera människorna i projektet. Med andra ord att ”people skills” kommer att öka i betydelse. Grundläggande metodkunskap är viktigt men det blir gradvis alltmer en hygienfaktor.

Om du skulle agera “karriärcoach” för en dag, å Sveriges alla projektledares vägnar, vad skulle du rådgöra människor att lära sig mer om, fokusera på och planera för?

– Att utveckla sin förmåga och utöka sin verktygslåda med fler metoder för att engagera och motivera människor. Det kommer väl att bli annorlunda en dag – men mänsklig kreativitet, dynamik och uppfinningsrikedom är än så länge utanför robotarnas domäner. Det är vår största styrka och den ska vi odla maximalt.

Stockholm Project Summit bjuder på föreläsningar och intervjuer med bland annat Henrik Fexéus om maktspel och manipulation, Mona Riabacke om beslutsfattande, omvärldsspaning med Marcus Oscarsson, en inblick i LKAB:s hisnande projekt att flytta staden Kiruna, Skatteverkets IT-projekt värt miljarder kronor, riskhantering, aktuell forskning kring projektledning – och mycket mer!

Har du inte bokat din plats än? Då är det hög tid. Klicka här.