Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektledning - blogg

“Projektledare är ett framtidsyrke”

2017-10-16 Daniel Kjellsson

Nils Lindell är föreläsare, författare och konsult med över 20 års erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och affärsmannaskap. Som en del i vårt arbete med kursen Project Manager bad vi honom titta djupt i spåkulan och förutse nästa generations projektledare.

Om vi börjar med stora penseldrag – hur ser du på framtiden för rollen som “projektledare”?

– Jag ser en stark framtid för rollen men den kommer samtidigt att ständigt utvecklas för att vara så effektiv som möjligt i den miljö man rör sig. Allt mer av våra arbetsuppgifter är utvecklingsarbete i olika former medan rutinuppgifter tas över av artificiell intelligens. Nu automatiseras även intellektuellt rutinarbete. Det betyder att vi kommer att jobba än mer i projekt eller projektliknande former i framtiden.

Vilka har varit de största förändringarna i rollen de senaste 5 åren?

– Att det agila perspektivet och den flexibla metodiken allt mer integreras i de flesta projekt. Det medför att vi ser det engagemang, den lust och drivkraft man ofta finner i väl genomförda agila projekt ta plats även i mer traditionellt styrda projekt.

Hur spår du att rollen kommer att förändras de kommande 5 åren?

– Jag tror att delar av den traditionella metodiken kommer att bli mer underordnad projektledarens roll att engagera och motivera människorna i projektet. Med andra ord att ”people skills” kommer att öka i betydelse. Grundläggande metodkunskap är viktigt men det blir gradvis alltmer en hygienfaktor.

Om du skulle agera “karriärcoach” för en dag, å Sveriges alla projektledares vägnar, vad skulle du rådgöra människor att lära sig mer om, fokusera på och planera för?

– Att utveckla sin förmåga och utöka sin verktygslåda med fler metoder för att engagera och motivera människor. Det kommer väl att bli annorlunda en dag – men mänsklig kreativitet, dynamik och uppfinningsrikedom är än så länge utanför robotarnas domäner. Det är vår största styrka och den ska vi odla maximalt.

Project Manager tar avstamp i traditionell projektledning och breddar, stärker och moderniserar rollen. Kursen ger dig auktoritet att driva projekt på hög nivå, samt att – projekt för projekt – bidra till att utveckla och få verksamheten att växa.

Läs mer om Project manager och framtidens projektledare här.