Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektledning - blogg

Framtidens projektledare: högre tempo, mer förändring och oväntade möjligheter

2017-10-18 Daniel Kjellsson

Andréas Hansen-Nilsson forskar om projektledning och arbetar som Universitetslektor och Enhetschef för Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Som en del i vårt arbete med kursen Project Manager bad vi Andréas lägga ut raderna kring hur han ser på framtidens projektledare.

Projektledning ska handla om ordning och reda men vi upplever alla mer och mer flytande komponenter och flexibilitet. Vad har hänt?

– Det vi har sett under senare tid är att processer snabbas på. Många söker sätt att snabbare få produkter till marknaden och leverera resultat i ett tidigt skede. Detta gör att den mänskliga resursen också behöver vara mer flexibel. Samtidigt är jag inte säker på att någonting egentligen “har hänt”. Jag tror att livet inom projekt alltid varit lite rörigt, i motsats till vad man kanske tror från utsidan. Många projekt föds ur en ambition att hantera det röriga genom att sätta ramar och tydliga mål. Vilket fungerat i vissa branscher, i vissa tider, men för många förblir verkligheten flytande.

Finns det genvägar till att bli bättre på att hantera kontinuerlig förändring?

– Att planera och sätta mål som ständigt kommuniceras och uppdateras. Det låter kanske lite motsägelsefullt men genom att ha ett tydligt mål så blir det också tydligt om det sker avvikelser och då kan man upptäcka dem tidigt, förstå konsekvenserna och justera för att hantera dessa.

Hur tror du att rollen som projektledare kommer att utvecklas kommande 5-10 år?

– Det är en svår fråga. Diskussionen om hållbarhet och arbetsmiljö blir alltmer viktiga. Mjuka frågor som ledarskap, motivation, relationer tar mer plats när vardagen – och således – rollen får suddigare konturer. I stort är trenden ett än högre tempo samtidigt som vi ser motreaktioner som pekar mot att skala ner och minimalisera. Jag hoppas att vi ser en framtid med projektledare och medarbetare som inte slits ut i förtid.

Diskussionen handlar ofta om att “hantera” förändring. Menar du att man till och med kan lära sig att utnyttja sitt förhållningssätt gentemot förändring – och få ännu bättre resultat?

– Om vi blir duktiga på att hantera fördämningar på ett effektivt sätt så sparar vi tid och förbättrar därmed resultatet. Det blir ju grunden. Men genom att lära sig se eller upptäcka förändring tidigt kan man också se oväntade möjligheter. Men då måste avvikelserna värderas inte bara som fel utan också som möjligheter.

Project Manager tar avstamp i traditionell projektledning och breddar, stärker och moderniserar rollen. Kursen ger dig auktoritet att driva projekt på hög nivå, samt att – projekt för projekt – bidra till att utveckla och få verksamheten att växa.

Läs mer om Project manager och framtidens projektledare här.