Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Projektledning - blogg

Projektledning

Framtidens projektledare: högre tempo, mer förändring och oväntade möjligheter

2017-10-18 Daniel Kjellsson

Andréas Hansen-Nilsson forskar om projektledning och arbetar som Universitetslektor och Enhetschef för Företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Örebro universitet. Som en del i vårt arbete med kursen Project Manager bad vi Andréas lägga ut raderna kring hur han ser på framtidens projektledare.

Projektledning ska handla om ordning och reda men vi upplever alla mer och mer flytande komponenter och flexibilitet. Vad har hänt?

– Det vi har sett under senare tid är att processer snabbas på. Många söker sätt att snabbare få produkter till marknaden och leverera resultat i ett tidigt skede. Detta gör att den mänskliga resursen också behöver vara mer flexibel. Samtidigt är jag inte säker på att någonting egentligen “har hänt”. Jag tror att livet inom projekt alltid varit lite rörigt, i motsats till vad man kanske tror från utsidan. Många projekt föds ur en ambition att hantera det röriga genom att sätta ramar och tydliga mål. Vilket fungerat i vissa branscher, i vissa tider, men för många förblir verkligheten flytande.

Finns det genvägar till att bli bättre på att hantera kontinuerlig förändring?

– Att planera och sätta mål som ständigt kommuniceras och uppdateras. Det låter kanske lite motsägelsefullt men genom att ha ett tydligt mål så blir det också tydligt om det sker avvikelser och då kan man upptäcka dem tidigt, förstå konsekvenserna och justera för att hantera dessa.

Hur tror du att rollen som projektledare kommer att utvecklas kommande 5-10 år?

– Det är en svår fråga. Diskussionen om hållbarhet och arbetsmiljö blir alltmer viktiga. Mjuka frågor som ledarskap, motivation, relationer tar mer plats när vardagen – och således – rollen får suddigare konturer. I stort är trenden ett än högre tempo samtidigt som vi ser motreaktioner som pekar mot att skala ner och minimalisera. Jag hoppas att vi ser en framtid med projektledare och medarbetare som inte slits ut i förtid.

Diskussionen handlar ofta om att “hantera” förändring. Menar du att man till och med kan lära sig att utnyttja sitt förhållningssätt gentemot förändring – och få ännu bättre resultat?

– Om vi blir duktiga på att hantera fördämningar på ett effektivt sätt så sparar vi tid och förbättrar därmed resultatet. Det blir ju grunden. Men genom att lära sig se eller upptäcka förändring tidigt kan man också se oväntade möjligheter. Men då måste avvikelserna värderas inte bara som fel utan också som möjligheter.

Project Manager tar avstamp i traditionell projektledning och breddar, stärker och moderniserar rollen. Kursen ger dig auktoritet att driva projekt på hög nivå, samt att – projekt för projekt – bidra till att utveckla och få verksamheten att växa.

Läs mer om Project manager och framtidens projektledare här.

“Projektledare är ett framtidsyrke”

2017-10-16 Daniel Kjellsson

Nils Lindell är föreläsare, författare och konsult med över 20 års erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och affärsmannaskap. Som en del i vårt arbete med kursen Project Manager bad vi honom titta djupt i spåkulan och förutse nästa generations projektledare.

Om vi börjar med stora penseldrag – hur ser du på framtiden för rollen som “projektledare”?

– Jag ser en stark framtid för rollen men den kommer samtidigt att ständigt utvecklas för att vara så effektiv som möjligt i den miljö man rör sig. Allt mer av våra arbetsuppgifter är utvecklingsarbete i olika former medan rutinuppgifter tas över av artificiell intelligens. Nu automatiseras även intellektuellt rutinarbete. Det betyder att vi kommer att jobba än mer i projekt eller projektliknande former i framtiden.

Vilka har varit de största förändringarna i rollen de senaste 5 åren?

– Att det agila perspektivet och den flexibla metodiken allt mer integreras i de flesta projekt. Det medför att vi ser det engagemang, den lust och drivkraft man ofta finner i väl genomförda agila projekt ta plats även i mer traditionellt styrda projekt.

Hur spår du att rollen kommer att förändras de kommande 5 åren?

– Jag tror att delar av den traditionella metodiken kommer att bli mer underordnad projektledarens roll att engagera och motivera människorna i projektet. Med andra ord att ”people skills” kommer att öka i betydelse. Grundläggande metodkunskap är viktigt men det blir gradvis alltmer en hygienfaktor.

Om du skulle agera “karriärcoach” för en dag, å Sveriges alla projektledares vägnar, vad skulle du rådgöra människor att lära sig mer om, fokusera på och planera för?

– Att utveckla sin förmåga och utöka sin verktygslåda med fler metoder för att engagera och motivera människor. Det kommer väl att bli annorlunda en dag – men mänsklig kreativitet, dynamik och uppfinningsrikedom är än så länge utanför robotarnas domäner. Det är vår största styrka och den ska vi odla maximalt.

Project Manager tar avstamp i traditionell projektledning och breddar, stärker och moderniserar rollen. Kursen ger dig auktoritet att driva projekt på hög nivå, samt att – projekt för projekt – bidra till att utveckla och få verksamheten att växa.

Läs mer om Project manager och framtidens projektledare här.

Stockholm Project Summit 2017

2017-09-05 Daniel Kjellsson

Stockholm Project Summit – heldagskonferensen för dig som projektledare – närmar sig med stormsteg. Den 15 november är det dags för bland andra Henrik Fexeus, Skatteverkets Kaj Koyer och Mona Riabacke att prata dagens, och morgondagens, bästa projektarbete.

2062-Stockholm-Project-Summit_large

 

Vår ambition med Stockholm Project Summit är att med avstamp i traditionell projektledning kartlägga vi byggstenarna bakom att framgångsrikt leda projekt idag och imorgon. Praktisk kunskap kommer att blandas med aktuell forskning, spännande case och inspiration.

Under Stockholm Project Summit tar vi ett helhetsgrepp kring dagens utmaningar och möjligheter samt tittar närmare på framtidens strategier och arbetssätt. Under konferensen möter du de bästa branschkollegorna för att lyssna på, och diskutera, de mest framgångsrika metoderna, teknikerna och strategierna.

Välkommen till Stockholm Project Summit är en inspirerande mötesplats för hela branschen. Vi ses den 15 november på Fotografiska i Stockholm!