Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Vi måste hantera "postpandemi-utmaningen"

2021-06-02 Marlene Berglund

Louise Lind brinner för mänskliga möten, kommunikation och ledarskapets mjukare delar. Hon har alltid varit intresserad av vad som händer mellan människor och vad det är som gör att vissa grupper fungerar bättre än andra. Hon vill skapa förutsättningar för människor att kunna och vilja utvecklas. I sin kursledarroll kombinerar hon forskning, pedagogik, praktisk träning och reflektion om det egna ledarskapet.
Vi har talat med Louise om ledarskap, dagens utmaningar och ledarträning.

Louise

- I mina utbildningar jobbar vi alltid mycket med beteende. I ”Ledarskap i praktiken” får deltagarna t.ex. göra IDI, en beteendeanalys som visar hur ditt beteende uppfattas av och landar hos andra människor. Det är en bra utgångspunkt för att kunna jobba både med dina styrkor och utvecklingsområden. Utbildningen ger en helhetsbild av ledarskapet på tre nivåer: individ, grupp och organisation och öppnar för vidare utveckling. Man talar ju idag mycket om det livslånga lärandet och att vi själva måste ta ansvar för att fortsätta utvecklas.

- Som pedagog vill jag ge mina kursdeltagare inte bara vetenskapliga teorier utan även möjlighet att praktiskt tillämpa kunskaperna och reflektera redan under utbildningens gång, på ett upplevelsebaserat sätt. Jag vill starta processer, så frön och få mina deltagare att tänka på hur de ska vidareutvecklas i sin ledarroll både under och efter utbildningen.

Vi måste hantera ”postpandemi-utmaningen”

Det här senaste året har varit tufft för många, både för chefer och medarbetare. Gamla sanningar gäller inte längre. Vi vet ännu inte vilka konsekvenser pandemiåret och det nya arbetsklimat som tvingats fram kommer att få.

- Jag ser framför mig en ”post pandemi-utmaning” med medarbetare som mår dåligt, som känner stress och osäkerhet inför framtiden och som kanske till och med har hamnat i existentiella funderingar efter den svåra tid som varit. Hur ska jag som chef, ofta på distans, se hur mina medarbetare mår? Samtidigt har många organisationer foten på gaspedalen, redo att gasa, för att få fart på verksamheten igen och ta igen det man förlorat. Det kommer öka kraven på prestation och då ökar stressen ytterligare. Jag tror att det kommer att bli ännu mer viktigt för cheferna att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att kunna prestera, att ge dem möjlighet till gemenskap, skapa forum för kreativitet och samskapande och möjlighet att kunna påverka sin egen arbetssituation. Det är extra viktigt nu att förstå medarbetarnas mänskliga behov. Människor som mår bra, presterar bra.

- Det är också viktigt att som chef ta sig tid för egen återhämtning. Att ta med sig lärdomarna från en tid fullmatad av digitala möten, att till exempel inte lägga möten vägg-i-vägg utan ge sig själv lite andrum mellan. Och att fortsätta med sånt som har varit bra som till exempel walk and talk-möten. Många kommer ju troligtvis fortsätta att arbeta, i alla fall delvis, på distans.

Forskning och teorier i kombination med praktisk träning och reflektion ger resultat

Louise får alltid fina utvärderingar på sina utbildningar och deltagarna framhåller ofta hennes stora engagemang och kunskap. De brukar också tala om skillnaden mellan att veta och göra, att de är nöjda över att de får kunskap om teorier och forskning, men också mycket tacksamma över att redan under utbildningen har fått träna praktiskt.

-  Många säger också att de uppskattar att ha fått reflektera tillsammans med övriga kursdeltagare. Att dela varandras erfarenheter och funderingar tar utbildningen till en nästa nivå. I arbetsvardagen är fokus på leveransen, vilket gör att reflektionerna om det egna beteendet och den egna utvecklingen får stå tillbaka. Många brukar också lyfta fram att det är värdefullt att ta sig tiden att utvecklas, att fortsätta det livslånga lärandet.

Louise avslutar med att ge ett råd:-   Använd gärna sommaren till reflektioner kring hur du vill utveckla ditt ledarskap i höst, hur du vill skapa mer utrymme för återhämtning för både dig och dina medarbetare så att ni håller i längden.Här kan du läsa mer om "Ledarskap i praktiken" och "Kommunikativt ledarskap".