Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Vi har sett behovet av en lite "lättare" grundutbildning för Facility Managers"

2019-12-12 Marlene Berglund

Beatrice Lagergren är civilekonom med 15 års erfarenhet av Facility Management i olika typer av befattningar, från att ha verkat både strategiskt och som operativt ansvarig för olika kunduppdrag till att ha rollen som projekt- och verksamhetsutvecklingschef. Idag arbetar Beatrice som rådgivande konsult på Fairdeal Group. Hon är också en av kursledarna på Företagsuniversitetets nya utbildning Facility Mangement som har premiär i februari.

Beatrice_Lagergren_sv

Vad gör en Facility Manager?

En Facility Manager planerar och samordnar stöd-/servicetjänster på ett företag. Såsom till exempel lokaler, telefoni och säkerhet. Syftet är att främja kärnverksamheten och uppnå en effektiv organisation på en såväl operativ som strategisk nivå.

Vilka är utmaningarna i rollen som FM?

Tidigare har den främsta utmaningen varit att få upp frågan till en högre nivå i organisationen. Numera har dock de flesta organisationers ledningar insett att det handlar om en stor summa pengar och frågan har ”kommit upp på agendan” på ett annat sätt. Förutom den ekonomiska aspekten så får man heller inte glömma att fastighetsrelaterade frågor är en stor del av allas vår arbetsmiljö.

Brukar företag ha en anställd FM och vem på företaget brukar annars hantera kontakterna med serviceleverantörerna?

Det är väldigt olika från organisation till organisation hur FM hanteras idag. Det beror till viss del på företagets storlek, man kan ha en speciellt anställd facility manager, ansvaret kan ligga på exempelvis organisationens ekonomichef eller vara fördelat mellan olika anställda, t.ex. en administratör, IT-ansvarig eller receptionisten. Eller så har man valt en outsourcad lösning.

Hur kommer det sig att Fairdeal Group tillsammans med Företagsuniversitetet har tagit fram den här utbildningen?

Vi har sett att det råder ett behov av en lite "lättare" grundläggande utbildning som ett komplement till de längre/tyngre utbildningarna som finns att tillgå idag. Vår utbildning berör FM på ett mer övergripande sätt och ska hjälpa den som nyligen har fått ansvar för de här frågorna i sin organisation.

Vill du veta mer om utbildningen Facility Manager? Här kan du hitta mer information och boka dig.