Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

"Vi får inte glömma vikten av gammal klassisk ordning och reda"

2022-03-07 Marlene Berglund

– En egenskap som blir viktig för framtidens chef, men som jag tycker att vi hittills har förbisett lite, är förmågan att strukturera, prioritera och fördela resurser, säger Pino Roscigno, marknadschef på Stadium. Gammal klassisk “ordning och reda”. Oavsett hur framtiden ser ut så kommer medarbetare behöva tydlighet och struktur för att kunna agera och samarbeta effektivt. Den karismatiska ledaren vars energi “går igenom skärmen” är alltid värdefull – men i en hybridorganisation finns det mindre tolerans för slarv och röra. Organisationen måste vila på en tydlig grundstruktur.

– Framtidens chef måste vara lyhörd och med stark emotionell intelligens, säger Helene Zachrisson, chef på If Skadeförsäkring. När vi ses fysiskt mer sällan så blir det viktigt att kunna läsa insaker som stress, välbefinnande, balans och kontroll. I ett fysiskt möte hade man plockat upp en mängd små signaler som är lätta att missa i ett videosamtal. Vi måste utveckla flexibla och förändringsbenägna chefer som är redo oavsett hur morgondagen ser ut. Jag tror också att tillit kommer att anses vara en förutsättning. Har man idag ett behov av att utöva micromanagement så får man det svårt att leda virtuella team eller hybrida organisationer. Framtidens chef måste släppa kontrollen, omfamna att denne omöjligt kan vara expert på allt och låta kontroll och prestige vara. Lita på att alla människor lever.

Helene_Pino

 

Läs mer om vad Pino Roscigno, Helene Zachrisson och sex andra chefer tänker kring dagens och morgondagens ledarskap i rapporten "Framtidschefen".