Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Vi arbetar på distans och mer än någonsin

2014-04-09 Daniel Kjellsson

Vi människor har som arbetskraft mer frihet än någonsin. Vi tillåts arbeta hemifrån, möten förläggs till digitala forum med medarbetare sittandes lite varstans i världen och mailen är alltid med oss.

Ovan skulle låta som en utopi för våra föräldrar och till och med för oss själva, 15 år yngre. Frågan är vad denna utveckling och förändring inneburit för oss. Mycket pekar på att vi fått en större frihet och tackar för den med att arbeta mer än någonsin.

Kristina Trygg, doktorand i kulturgeografi vid Stockholms universitet, har undersökt var och hur vi jobbar. Studien bygger på intervjuer och webbenkäter från nio arbetsplatser i olika kunskapsföretag. De anställda fick också föra dagbok över sin tid.

image

 

Resultaten visar att flexibla arbetstider leder till att vi arbetar mer. Vi svarar på mail under så gott som samtliga vakna timmar och det är vanligt förekommande att människor förbereder möten och arbetsuppgifter under ledig tid.

Alla deltagare sade sig ha möjligheten att arbeta på distans. Trots det var det förhållandevis få som gjorde det under normal arbetstid. Då ville man vara på kontoret. Främsta skälen är sociala. Man vill träffa arbetskamrater och bolla idéer. En stor majoritet anser sig missa viktig information om de inte är på plats. Spontana och oplanerade möten kräver att den anställde är på kontoret.

Men detta sagt hävdade ändock majoriteten att de arbetade hemifrån – men det skedde före eller efter den ordinarie arbetsdagen. Avhandlingen visar tydligt hur gränsen mellan privatliv och arbetsliv har suddats ut. Ytterligare en följd är längre arbetsdagar.

– Det har skapats en norm att vara ständigt tillgänglig, säger Kristina Trygg. Det finns en förväntan från kollegor, chefer och kunder att man ska vara nåbar efter kontorstid. Det handlar både om en upplevd förväntan och en reell förväntan.

Daniel Kjellsson