Kontakta oss direkt på telefon 08-600 62 00

Livslångt lärande, generella kunskaper och insikter utöver det vanliga

Vem vill inte förstå framtiden och hitta nya sanningar?

2020-05-12 Marlene Berglund

Vem vill inte kunna förstå framtiden och hitta nya sanningar?

Hur kan IKEA veta hur mycket personal som behövs en regnig söndag i april? Och hur kan sjukvården veta hur mycket sjukvårdsmaterial och medicin som behöver beställas? Genom datanalys.

- Det finns en enorm potential i Business Intelligence, det vill säga mötet mellan verksamhet och siffror. Det handlar om att använda data och IT för att förstå och kunna förutsäga framtiden, säger Niklas Ramström, expert på dataanalys och Business Intelligence och en av kursledarna på Företagsuniversitetets nya utbildning "Dataanalys och Business Intelligence".

Det har länge talats om Big Data, men under de senaste åren har allt fler förstått vilken kunskapspotential det finns i en verksamhets samlade data. Det kan handla om allt från försäljningssiffror, klick på en webbsida till personalens sjuktal. Alla delar i organisationen: HR, marknad, försäljning, produktutveckling har behov av bra underlag för att kunna se i vilken riktning verksamheten är på väg, göra prognoser och ta beslut.

- Dataanalys är ingen exakt vetenskap, även om man ofta uppfattar siffror som sanna. Det viktiga i dataanalys är att se riktning, tendenser och trender för att kunna planera sin verksamhet, förklarar Niklas.

Det finns en pedagogisk utmaning i att presentera siffror så att de fungerar som bra beslutsunderlag. Vissa data lämpar sig bäst att visa i form av en graf, andra i en tabell, det beror på vad du är ute efter. Och det är oftast inte de exakta siffrorna som är intressanta utan vad de säger om förändringar, risker och möjligheter. Det vill säga grunden i all verksamhetsplanering.

-  Man behöver vara lite av en storyteller för att kunna visa och förklara siffror och vad de betyder, säger Niklas.

Den nu pågående Coronakrisen är ett bra exempel på hur dataanalys hjälper myndigheterna att förutse hur många som beräknas bli sjuka och var i landet smittan förväntas spridas. Det intressanta är inte de exakta siffrorna utan hur situationen förväntas utvecklas och hur man förbereder sig för det.

Niklas Ramström säger att dataanalys är spännande, för vem vill inte hitta nya sanningar och förstå framtiden?

Här kan du läsa mer om utbildningen "Dataanalys och Business Intelligence".